บ่มีบาดแผล (แต่เจ็บหลาย) – บิ๊กไบค์ สายลำ


INTRO | E G#m | C#m B | A | B |
INTRO | E G#m | C#m B | A |
INTRO | F#m B | E | B |

 
กะ
C#m 
จักว่าเป็นอิ
G#m 
หยัง
 
จั่งได้
A 
พ้อแต่คนหลา
E 
ยใจ
A 
ฮัก..ผุ
B 
ดั๋ย..กะมีแต่ผิ
E 
ดหวัง
 
ดี
A 
ต้นแต่ว่าปลา
B 
ยเน่า
 
เฮ็ดใ
G#m 
ห้เฮาเสียใจน้ำต
C#m 
าหลั่ง
 
เฮ็ดคือ
A 
จั่งเฮาบ่มีหั
B 
วใจ..

 
‎บ่มีบาดแ
E 
ผลแต่ว่
G#m 
ามันเจ็บจนปา
C#m 
งตาย
 
หมอยุโรง
G#m 
บาลรักษาบ่
A 
ได้ 
 
เจ็บห
B 
ลายบ่เป็นท่า
 
แผลเก่าทันห
E 
าย 
 
G#m 
ะมีแผลใหม่ขึ้
C#m 
นมา
 
ฮักไ
B 
ผ 
 
เขากะ
A 
บ่เห็นค่า
 
สุดท้
A/F# 
ายได้แต่น้ำ
B 
ตา 
 
ที่เขาตอบแท
E 
นใจ

 
C#m 
ะงึดหัวใจจ
G#m 
ะของ.
 
เป็นหยังคื
A 
อต้องพ้อแต่ความ
E 
ช้ำ
A 
พ้อแต่คนใจ
B 
ดำเยียบย้ำหั
E 
วใจ
 
มาตั๋ว
A 
ล้อให้เฮ
B 
าฮัก
 
ให้อ
G#m 
กหักแล้วถิ่
C#m 
มไป
 
ปวดหั
A 
วใจ.. 
 
ฮื
B 
อออออออ ๆๆ ๆ

 
* บ่มีบาดแ
E 
ผลแต่ว่
G#m 
ามัน 
 
เจ็บจนปา
C#m 
งตาย
 
หมอยุโร
G#m 
งบาลรักษาบ่
A 
ได้
 
เจ็บห
B 
ลายบ่เป็นท่า
 
แผลเก่าทันห
E 
าย 
 
G#m 
ะมีแผลใหม่ขึ้
C#m 
นมา
 
ฮัก
B 
ไผ 
 
เขากะ
A 
บ่เห็นค่า
 
สุดท้
A/F# 
ายได้แต่น้ำ
B 
ตา 
 
ที่เขาตอบแท
E 
นใจ

INSTRU | E G#m | C#m B | A | B |
INSTRU | E G#m | C#m B | A |
INSTRU | F#m B | E |

( * )

 
สุดท้
A/F# 
ายได้แต่น้ำ
B 
ตา…..ที่เขาตอบแทนใจ

OUTRO | E G#m | C#m B | A | B | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites