ตาตี๋ – คาราบาว


INSTRU | G | ( 4 Times )

 
*  
Em 
ตาตี๋ไต่ต้นตาล
C 
ตาล 
 
ตอตาลตำตูด
Em 
ตาตี๋ตกต้นตาล 
 
ตอตาลตำ
C 
ตูดตายใต้ต้นตาล

( * )

 
โบ
C 
ราณท่านกล่าวไว้
G 
ว่า
 
ทรัพย์สินเงิน
D 
ตราเป็นของนอก
G 
กาย
 
แต่
Em 
คนต้องกินต้อง
C 
ใช้
 
อย่างรายตา
D 
ตี๋ต้องไต่ต้น
B7 
ตาล
 
ปีน
C 
ตาลเอาลูกตาล
G 
สุก
 
หากินเลี้ยง
D 
ลูกเลี้ยงเมียเลี้ยง
G 
ตัว
 
ถึง
Em 
เฒ่าชราตา
C 
มัว
 
หากแม้นหวาด
D 
กลัวคงไม่มีกินมี
Em 
กิน

( * )

 
ทรัพย์
C 
สินโดยสุจ
G 
ริต
 
หล่อเลี้ยงชี
D 
วิตโดยภาคภูมิ
G 
ใจ
 
ต้น
Em 
ตาลนั้นเป็นต้น
C 
ไม้
 
ลำต้นตรง
D 
ใหญ่ยอดตาลอยู่
B7 
สูง
 
ลูก
C 
ตาลแขวนห้อยโตง
G 
เตง
 
ยอดตาลโคลง
D 
เคลงตามกระแส
G 
ลม
 
ตา
Em 
ตี๋ไต่ตาลนาน
C 
นม
 
ให้
D 
คนได้ชมได้ชิมลิ้มรส
Em 
ตาล

( * ) ( * )

Em 
ถึงมือจะเหนียว มันก็เกี่ยว กับสังขาร
 
ถึงมือจะเหนียว มันก็เกี่ยว กับสังขาร
 
 
ถึงมีความชำนาญ ยังเกิดอาการ พลั้งพลาดพรวด
 
 
ย่อมเกิดอาการพลั้งพลาด
 
 
ไม่ใช่เรื่องประหลาด ถ้าพลาดพลั้งจริงๆ
 
 
อย่าว่าแต่คนเลยลิง ยังเคยดิ่ง พสุธา
 

INSTRU | Em | ( 12 Times )

 
ชี
C 
วิตเป็นอนิจ
G 
จังถึงคราวผุ
D 
พังยังธรรม
G 
ดา
 
อย่าง
Em 
ตาตี๋กำเนิด
C 
มา
 
เป็นลูกท้อง
D 
นาอาชีพเก็บ
B7 
ตาล
 
รส
C 
หวานรสตาลจาก
G 
ต้น
 
หญิงชายทุก
D 
คนเข้าใจได้
G 
ดี
 
แต่ชี
Em 
วิตชายชื่อ
C 
ตี๋
 
ไม่ถึงขวบ
D 
ปีก็หลงลืมกัน
Em 
ไป
 
(มี
C 
เพียงผ้าเหลืองผ้า
G 
ขาว
 
ที่ชาว
D 
บ้านพันไว้โคน
G 
ต้น)
 
Em 
นุสาวรีย์คน
C 
จน(อ
Em 
นุสาวรีย์คน
C 
จน)
 
ถึงกันแดดกัน
D 
ฝน 
 
 
B7 
..ก็แค่โคนต้น
Em 
ตาล

( * ) ( * ) ( * ) ( * )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites