อยู่แบบนี้ไปนานๆ – เสถียร ทำมือ


INTRO | G Bm | C D | G Bm | C |

G 
  ฉั
Bm 
นรู้… 
 
ไม่ใช่
C 
คนที่เธอฝันไ
G 
ว้
D/F# 
Em 
 
ฉั
Bm 
นรู้… 
 
ทำให้เ
C 
ธอเหนื่อยใจซ้ำ
D 
G 
  ฉั
Bm 
นรู้…ว่าเราทะเ
C 
ลาะกันเป็นปร
G 
ะจำ
Bm 
 
แค่บอ
Am 
กรักสักคำ นา
C 
นๆจะทำสัก
D 
ที
 
ชีวิตก็ยังไ
G 
ม่ดีเท่าไหร่… 
 
แต่…

 
* อยู่ด้วยกันแบ
Bm 
บนี้ไปนา
C 
นๆ 
 
สัญ
D 
ญานะ
G 
จะมีกันแบ
Bm 
บนี้ไปจนก
C 
ว่า 
 
จะไม่หา
D 
ยใจ
G 
อยู่ด้วยกันให้
Bm 
รักไปนา
C 
นๆ 
 
สัญ
D 
ญาไหม
Em 
  จากนี้จะ
D 
ดีจะร้ายสักเท่
C 
าไหร่ 
 
จะอยู่ข้างๆกัน…

INSTRU | G D/F# | C |

G 
  หลา
Bm 
ยครั้ง…ที่ได้ม
C 
องหน้าเธอตอนน
G 
อน
D/F# 
Em 
 
ฉั
Bm 
นเห็น…รอยน้ำ
C 
ตาอ่อนๆ 
 
D 
นนั้น
G 
  กลั
Bm 
วใจ…ว่าเธอจะ
C 
ท้อแล้วไปจาก
G 
ฉัน
Bm 
 
ถ้าหาก
Am 
น้อยใจกัน 
 
C 
ภัยให้ฉันน
D 
ะเธอ
 
ชีวิตฉันไม่มีเ
G 
ธอไม่ได้ ช่วย…

( * )

INSTRU | G Bm | C D | G Bm | C D |
INSTRU | Em D | C | D |

C 
  ก็รู้เธอรักกันนะ
 
ฉันก็
G 
รักเธอมากกว่า 
 
อะไรทั้งนั้น
F 
ฉันมีเธอ เธอมีฉัน เ
C 
รามีกันอยู่แค่
D 
นี้
 
ฉันจะดีกว่านี้ให้ไ
G 
ด้… 
 
ขอให้…

( * )

INSTRU | G Bm | C D |

 
จะอยู่ข้าง
G 
ๆกัน 
Bm 
 
C 
 
D 

OUTRO | G Bm | C D | G Bm | C |