กลับบ้านเรา – จ๊อบ ทูดู (job2do)


INTRO | Cm | Eb | Fm | Cm | ( 3 Times )

 
อยู่กับ
Cm 
เล 
 
อยู่กับ
Eb 
ป่า
 
อยู่กับธ
Fm 
รรมชาตินานาแล้วบายใ
Cm 
จ 
 
อยู่ในเ
Cm 
มือง 
 
มันวุ่นว
Eb 
าย
 
มองไปทางไ
Fm 
หนก็มีแต่ตึกสูง
Cm 
สูง 
 
หาปู
Cm 
ปลา 
 
ทำไร่ทำส
Eb 
วน
 
อยู่กับค
Fm 
วามพอเพียงและเพียง
Cm 
พอ 
 
อยู่อย่า
Cm 
งนี้ 
 
มันบาย
Eb 
ใจ
 
ไม่มีที่ไ
Fm 
หนสุขใจเหมือนบ้าน
Cm 
เรา 

INSTRU | Cm | Eb | Fm | Cm | ( 2 Times )

 
* อึดอัด
Cm 
ใจ 
 
ไม่มี
Eb 
สุข
 
กลับมา
Fm 
พักกายใจที่บ้าน
Cm 
เรา
 
ไปทำ
Cm 
งาน 
 
แล้วต้อง
Eb 
ทุกข์
 
เงินทองสะ
Fm 
ดุดเพราะข้าวของมัน
Cm 
แพง
 
เจ็บเพราะ
Cm 
รัก 
 
เหมือนโดนหนาม
Eb 
แทง
 
ก็ต้องพั
Fm 
กเรื่องรักเอาไ
Cm 
ว้
 
พักความ
Cm 
คิดพักกายใ
Eb 
 
ไม่มีที่ไ
Fm 
หนสุขใจเหมือนบ้าน
Cm 
เรา

 
** มาละเ
Cm 
หวย 
 
มาละ
Eb 
วา
 
มาเถิดห
Fm 
นากลับบ้านเ
Cm 
รา
 
มาละเ
Cm 
หวย 
 
มาละ
Eb 
วา
 
มาเถิด
Fm 
มา 
 
กลับบ้านเ
Cm 
รา

INSTRU | Cm | Eb | Fm | Cm | ( 2 Times )
(กลับบ้านเรากลับบ้านเรา)
INSTRU | Cm | Eb | Fm | Cm | ( 2 Times )

( *,** )

OUTRO | Cm | Eb | Fm | Cm | ( 2 Times )