บ้าแต่กู – วงกางเกง


INTRO | Em | Am | C | G | G |

 
นี่เป็นครั้งที่
Am 
พัน 
 
หรือล้
D 
าน
 
ที่บอกกับตัว
Bm 
เองว่าอย่าไปคิดถึ
Em 
งเขาอีก
 
ยิ่งคิดถึง
Am 
เขามากเท่าไร 
 
ก็เหมือนกระ
D 
จกสะท้อน
 
กลับมา
Bm 
หาตัวเอง 
 
ว่าเราอ่อน
Em 
แอเพียงใด
 
อดทนไว้
Am 
นะตัวกู 
 
สัก
D 
วันคงลืมคนใ
Bm 
จร้ายไ
Em 
ด้เอง
 
คงมีวันนั้นสั
C 
กวัน 
 
วันที่ฟ้าส
D 
ดใส

 
* ให้หยุดเห่าห
C 
อน 
 
หยุดร้องต
Em 
ะโกน
 
บอกกับตั
C 
วเองได้แล้ว 
 
ว่าพ
Em 
อแล้ว
 
ร้องตะโ
C 
กนออกไป 
 
เขาก็ไ
Em 
ม่ได้ยิน
 
เสียเว
D 
ลาเปล่า 
 
เสียเวลาเปล่า

 
** ให้ห
C 
ยุดคิดถึงให้หยุด
Em 
เพ้อรำพึง
 
ให้ห
C 
ยุดดื้อดึง 
 
คิด
D 
ถึงคนใจร้
G 
าย
 
เขาไม่มีวันกลั
Am 
บมาแล้ว 
 
เขา
D 
มีใหม่แล้ว

 
***  
Am 
บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู
 
บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู.
D 
..
 
แต่เขาไม่เคย
G 
รู้เรื่องเลย(D)

 
**** หรือว่าเธอจะหล
Am 
งทาง 
 
หรือเ
D 
ธอหลงใคร
 
แต่ใน
G 
ใจฉันรู้แล้วว่าเธอคง
Em 
ไปไม่กลับ
 
ให้ทำใ
C 
จเสียทีเถิด 
 
หยุดพร่ำเพ้อเสี
D 
ยที

( *, **, *** )

INSTRU | C G | Am Em | C G | D | D |

( *, **, ***, **** )

OUTRO | G |