เจ็บคัก..บักห่า – ปีใหม่ วาร์ไรตี้ ft. วงไทไท


 
* งึด
Cm 
หัวใจ 
 
ของอ้าย
Ab 
แท้หนอ
 
คือจัง
Bb 
บ่ฮู้พอเ
Cm 
ป็น
 
เห็น
Cm 
คนฮัก 
 
เป็นแค่ข
Ab 
องเล่น
 
ได้เย  
Bb 
แล้วก็ถิ่มป๋า
Cm 
 
อ้าย
Cm 
ไปเปย์ 
 
ผู้สาว
Ab 
คนใหม่
 
เปิดโตจ
Bb 
นคนเขา
Cm 
ซา
 
เหยียบ
Cm 
ใจกัน 
 
คักแท้บั
Ab 
กห่า
 
บ่หลู๋โตน
Bb 
กันแหน่บ่ 
 
 
Cm 

INSTRU :
| Cm Ab | Bb Cm |  ( 4 Times )
| Ab Bb | Cm |  ( 2 Times )

 
ทุ่ม
Cm 
เทใจ 
 
ให้อ้าย
Ab 
เต็มที่
 
ย้อนคิดว่า
Bb 
อ้ายฮักกันแท้ 
 
 
Cm 
 
บท
Cm 
สรุปอ้ายก็บ่
Ab 
แคร์
 
บ่สน
Bb 
บ่แลบ่ง้อ
Cm 
 
พา
Cm 
คนใหม่ 
 
ควงเขา
Ab 
มาเย้ย
 
เฮ็ดปานน้อง
Bb 
เป็นหินเป็นตอ
Cm 
 
เจ็บเป็นเด้เห็นแล้ว
Ab 
ฮู้บ่
 
สูสิฟิน
Bb 
กันไปฮอดไส 
 
 
Cm 

 
** เจ็บ
Bb 
คักอยู่เด้ 
 
 
Ab 
เจ็บหลายอยู่เด้ 
 
 
Bb 
 
อกพังเพ  
Gm 
จนบ่เป็นตาอยู่ 
 
 
Cm 
 
แต่ก่อน
Ab 
คันว่าได้ฮู้ 
 
 
Bb 
กะสิบ่ขอฮักอ้าย
Db 
 
G7 
 
เจ็บคักอยู่เด้  
Ab 
แป๋ตายอยู่เด้ 
 
 
Bb 
 
ถืกเทจน
Gm 
บ่ฮู้ขวา
Cm 
ซ้าย
 
มันเจ็บ
Ab 
หลาย 
 
ย้อนฮัก
Bb 
หลายได้ยิน
Cm 
บ่

INSTRU | Ab Bb | Cm |

( ** )

INSTRU | Ab Bb | Cm |

( ** )

 
*** ความเจ็บ
Ab 
จะเป็นบทเรียน
 
ให้เธอ
Bb 
นั้นแข็งแกร่ง
 
ให้เธอ
Cm 
จงมีพลังเรี่ยวแรงลุกสู้ต่อ
 
ก็เพียง
Ab 
แค่คนเลวๆอย่าไปสน
Bb 
อย่าไปง้อ
 
ก็เขา
Ab 
มันไม่ใช่พ่อของเธอ 
G7 

INSTRU | Ab Bb | Gm  Cm |
INSTRU | Ab Bb | Eb G |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm |
INSTRU | Ab Bb | Cm |
INSTRU | Ab Bb | Cm |

( ** , ** )

 
ทั้งเจ็บ
Ab 
หลาย 
 
ทั้งแค้น
Bb 
หลาย.. 
 
อ้ายได้ยินบ่…

( *** )

 
อ้ายได้ยินบ่  
Ab 
 
Bb 
 
Cm