วันแช่ง (แห่งชาติ) – เพชร สหรัตน์


Capo #1
INTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INTRO | F | Am | Bb | C | ( 2 Times )

F 
วันนี้ฉันรู้ว่
Am 
าเธอไม่รัก 
 
 
Bb 
ฉันยังทำใ
C 
จไม่
F 
ได้
 
Dm 
ธอเคยหลอกให้ฉั
Am 
นทุ่มเทใจ
 
แต่สุ
Bb 
ดท้ายได้อะ
C 
ไรใจ
F 
พัง
 
เธ
Dm 
อเกิดโรงบาลอะไรทำไมเธอใ
Am 
จร้ายจัง
 
ถึงกล้า
Bb 
ฝังใ
C 
จคนทั้ง
F 
คน

F 
วันนี้เธอมีใคร 
 
เธอจ
Am 
ะทิ้งฉัน
Bb 
ฉันยังทำใ
C 
จไม่ไ
F 
ด้
 
Dm 
ะตามหลอกหลอนเธอทุกชา
Am 
ติไป
 
ไม่ให้ใ
Bb 
ครให้เ
C 
ธอได้สมห
F 
วัง
 
Dm 
ะเป็นขวากหนามทิ่มแทงใ
Am 
ห้รักเธอพัง
 
ก็แ
Bb 
ค้นฝัง
C 
หุ่นทุกชาติไ
F 

 
* จะเข้าไป
Bb 
พังพิธีสู่
C 
ขอ
 
จะเผาเรือ
Am 
นหอที่เธอสร้า
Dm 
งไว้
 
จะแช่งให้
Bb 
ไฟให้น้ำหยุดไ
C 
หล
 
ในงานแต่งเ
F 
ธอ
 
จะเล่นคุณ
Bb 
ไสยเสกของให้รั
C 
กพัง
 
ร้องดั
Am 
งๆ 
 
ว่าฉันเคยเสี
Dm 
ยตัวให้เธอ
 
จะทำ
Bb 
ลายทุกอย่างของ
Am 
ชีวิตเขาและเธอ
 
ไม่ให้เ
Bb 
จอความสุข 
 
ให้มีแต่
C 
ทุกข์
 
เหมือนฉันที่เคยโดนเธอ
F 
ทิ้งไป

 
ทําไมเธอต้
Bb 
องมาหลอกกันล่ะ
 
ถ้าเธอไม่
Am 
รักก็ควรจะบอก
 
ละเสือกมาห
Bb 
ลอก
 
แล้วเธอก็หลบคบกั
Am 
บเขาคนนั้น
 
มาล้อเ
Bb 
ล่นกับความรู้สึก
 
จะต้องแช่งใ
Am 
ห้หนักให้รักพัง
 
ให้เ
Gm 
จอแต่ทุกขัง ทุกขัง ทุกขัง ทุกค
C 
รั้ง..
 
ทุกชาติไ
F 
ป…

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb Am | Gm C | F |
INSTRU | Gm C | F |

( *, * )

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb Am | Gm C |
INSTRU | Gm C | F |