ลุงฟาง – คาราบาว


INTRO | C | G | Dm | Am |
INTRO | C | G | F | F |

 
เป็น
กระท่อมฟาง
 ไม่ร้าง
Dm 
ไม่ไร้ผู้คน
Am 
 
ห่าง
ไกลชุมชน
 สับสนแย่งชิง
 
หลัง
คาหญ้าแฝก
 แตกฝอย
Dm 
หิ่งห้อยอ้อยอิ่ง
Am 
 
ใบไ
ม้ไหวติง
 คนนั่งผิงไฟ

 
ที่แนวไพร
Dm 
ช่างเงียบสงบ
Am 
 
ฤดูกาล
Dm 
ผ่านมารับใช้
 
หน้าฝน
ขุดหาหน่อไม้
 
หน้าหนาว
ติดเตาคั่วชา

INSTRU | C | G | Dm | Am |
INSTRU | C | G | F | F |

 
เสียง
ไก่ป่าขัน
 ตะวัน
Dm 
โผล่พ้นภูผา
Am 
 
แหวก
กอข้าวกล้า
 ถั่วงางอกแซง
 
ไม่ไ
ถไม่พรวน
 ไม่วาง
Dm 
ยาฆ่าแมลง
Am 
 
คน
พืชมดแมง
 ร่วมมือทำนา

 
พอฝนโปรย
Dm 
ฟ้าโรยร่วมแรง
Am 
 
ผลผลิต
Dm 
งดงามก็ตามมา
 
ทำนา
โดยไม่ต้องทำนา
 
 
เก็บเวลา
ไว้คุยกับตะวัน

 
หลาย
ปีผ่านไป
หัวใจหลงผิด
 
ชีวิต
พอเพียง
 กับสิ่งเหล่านั้น
 
บ้าน
ฟางหลังน้อย
 นี่คือรางวัล
 
หนัง
Dm 
สือกองนั้น
 เพิ่มพูนปัญญา
       

 
* ลุง
ฟางสร้างโลก
นี้ด้วยฟางข้าว
 
สาย
ตาทอดยาว
ด้วยความเมตตา
 
ดำ
เนินชีวิต
ตามหลักธรรมะ
 
ค้น
Dm 
หาตัวตน
บนความสันโดษ
       

INSTRU | C | G | Dm | Am |
INSTRU | C | G | F | F |
INSTRU | C | G | Dm | Am |
INSTRU | C | G | F | F |
INSTRU | F | F |

( * )