ทราย – วัชราวลี


 
เธอ
Bbmaj7 
เชื่อไหมความรักเหมือนทำให้เราหลับ
Dm7 
ตา
 
ปล่อย
Cm7 
หัวใจช้า 
 
..ล่องลอยข้ามคื
Bbmaj7 
นแห่งฝัน
 
หมอกดูคล้อ
Ebmaj7 
ยลอยผ่าน 
 
ใจดวงนี้ก็
Dm7 
มีแต่เธอทั้งนั้น
Gm 
 
ทุก ๆ
Cm7 
คำรำพันเอ่ยผ่าน
ใจ
 
ให้เธอรู้..
Cm7 
       ใ
ห้เธอรู้..
Dm7 
          
Gm 
 
อยากให้เธอรู้
Cm7 
 คือความรัก

 
* จะกอดเธอไปจนเ
Ebmaj7 
ช้า แสงดาว
กระทบที่ข้าง
Dm7 
ฉัน
 
ให้ไออุ่
Gm 
ลนกายเราผูก
Cm7 
กัน ฉัน
นั้นรักเธอเหลือ
Bb 
เกิน
 
จะกอดเธออยู่อย่า
Ebmaj7 
งนี้ 
 
ข้ามคืน
ผ่านพ้น
 
ราตรี
Dm7 
นี้ 
 
จวบจน
Gm 
ลสิ้นแสงแห่งชีวี
Cm7 
 
ก็ยั
งรักเธอเหลือ
Ebmaj7 
เกิน         
Bbmaj7 

 
ต่
Bbmaj7 
อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่น
Dm7 
มา
 
จะมีมื
Cm7 
อฉันคนนี้นั่
งกุมหัวใจเอ
Bbmaj7 
าไว้
 
ไกลสุดฟ้
Ebmaj7 
าแสนไกล 
 
ใจดวงนี้ก็
Dm7 
จะไม่ลอยไปไหน
Gm 
 
ขอ
Cm7 
ให้เธอเชื่อใจ 
 
ฉัน
 
ให้เธอรู้ (
Cm7 
ว่าเธอมีค่าแค่ไหน
)
 
ให้เธอรู้ (
Dm7 
ทั้งชีวิตหัวใจ)
Gm 
 
อยากให้เธอรู้ (
Cm7 
จะมอบให้เธอเท่านั้น)
 
คือความรัก

( * )

INSTRU | Ebmaj7 F | Dm7  Gm | Cm7 F | Bb |
INSTRU | Ebmaj7 F | Dm7 Gm | Cm7 F | Ab Bb |

( * )