ใกล้ – Scrubb


INTRO | Dmaj9 | Amaj7 | C#m7 | F#7sus4 F#7 |
INTRO ( 2 Times )

 
Dmaj9 
กล้เกินกว่าที่จะพูดคำ
Amaj7 
ใดๆออกไป
 
เหมือนใกล้
C#m7 
เกินกว่าจะมองเห็นใ
F#7sus4 
คร 
F#7 

 
* เมื่อเราใก
Dmaj9 
ล้จนอยากจะหยุดหายใจ
Amaj7 
 
เหมือนใกล้
C#m7 
จนมีแต่เธอกับฉั
F#7sus4 
นวันนี้เท่านั้น
F#7 

 
** อาจเป็นเพรา
Dmaj7 
ะว่าเธอบังเอิญได้เจอ
C#m7 
ฉัน
 
อาจเป็นเพรา
Dmaj7 
ะว่าเราบังเอิญอยู่ด้ว
C#m7 
ยกัน
 
เพรา
Dmaj7 
ะเธอยังไม่เคยได้รู้มั
C#m7 
นเป็นยังไง
 
และฉัน
Bm7 
ไม่เคยเข้าใจ 
 
ถ้ามัน
ต้องอยู่
 
อย่างนั้
Dmaj7 
นถ้าเราไม่คุยกันสัก
C#m7 
ครั้ง
 
วันนี้
Dmaj7 
ก็คงไม่มีใครเข้า
C#m7 
ใจ
 
วันนั้น
Dmaj7 
เธอยังไม่เคย 
 
ฉัน
C#m7 
ก็ยังไม่เคย
 
ไม่รู้มั
Bm7 
นเป็นยังไง 
 
จะหยุด
ตัวเองทำไม
 
(เพื่อใคร)(จะเดินกันต่อไปไหม)
 

INSTRU | Dmaj7 | C#m7 | Dmaj7 | C#m7 |
INSTRU | Dmaj7 | C#m7 | Bm7 | E |

( * ) ( ** )

 
Dmaj9 
พื่อ…ใคร  
 
เพื่อใคร
Amaj7 
 
จะหยุดตัวเองทำไม
C#m 
  
F#7sus4 
 
F#7 

 
Dmaj7 
างเดินมีสอง
C#m7 
ทาง
 
เร
Dmaj7 
าคงต้องตัดสิน
C#m7 
ใจ
 
เร
Dmaj7 
าจะไปทางไหน
C#m7 
ดี
 
จะหยุด
Bm7 
..  
 
หรือ
ไป

INSTRU | Dmaj7 | C#m7 | Dmaj7 | C#m7 |
INSTRU | Dmaj7 | C#m7 | Bm7 | E |

( ** )

INSTRU | Dmaj7 | C#m7 | Dmaj7 | C#m7 |
INSTRU | Dmaj7 | C#m7 | Bm7 | E |

 
จะเดินกับใคร
 

OUTRO | Dmaj9 | Amaj7 | C#m7 | F#7sus4 F#7 |