ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย – KLEAR (เคลียร์)


INSTRU | C Em | Am G | C Em | Fmaj7 |

 
ผ่าน
มากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา
G/B 
 
ครั้ง
Am 
ที่ร้อยหรือครั้งที่ล้านก็ยอมเข้าใจ
Gm 
 
โง่ที่ทน.
. อยู่ แต่มันรัก
D7 
จึงยอมให้อ
G7 
ภัย
 
เพรา
ะว่ารักไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องราว
G/B 
 
ฉัน
Am 
ยิ่งยอมให้เธอก็ยิ่งได้ใจทุกคราว
Gm 
         
 
ครั้งที่เท่า
…ไหร่ 
 
ที่ต้องร้อง
D7 
ไห้      
ทั้งคืน
         
C7 

 
* อยู่กับรัก
ที่เป็นแค่ด้ายบางบาง ให้เดิน
อยู่บนนั้น
 
กลับตัวก็ไ
ม่ทัน 
 
ถ้าพลั้งก็ตาย แต่ทน
Em 
ไว้ก็เจ็บ      
      
A7 
 
อยู่กับรัก
ที่รอให้ถึง
Em 
เวลา จบไปอ
E7 
ย่างเชื่องช้า
Am 
 
นับวันที่ด้าย
D7 
จะขาด นับวันให้เธอ
Dm7 
ลาจาก
G7 
ฉันไป

INSTRU | C G/B | Am | ( 2 Times )

 
เคย
ได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตาย
G/B 
 
เคย
Am 
ได้ยินว่าช้ำแค่ไหนก็ยังหายใจ
Gm 
         
 
ฉันก็ทน
…อยู่ 
 
แต่ก็เหมือน
D7 
คนตาย
ทั้งเป็น
         
C7 

( * )

 
แค่ค
รั้งนึง
G/B 
คงไม่ตาย
Am 
 
แค่ค
รั้งนึง
G/B 
คงไม่ถึง
Am 
ตาย
 
อีก
ครั้งนึง
G/B 
คงไม่ตาย
Am 
 
อีก
ครั้งนึง
G/B 
คงไม่ถึง
Am 
ตาย
 
เคย
ได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตาย
Gm