เอาไปเลย – ไมโคร


INTRO | Gm F | Eb F | ( 4 Times )

 
* เอา
Gm 
ไปเลย 
 
เอา
ไป 
 
เอา
Eb 
ไปเอาไปได้เ
Dm 
ลย
 
เอา
Gm 
ไปเลย 
 
เอา
ไป 
 
ใจเ
Eb 
ราเอาไปได้เ
ลย
 
คง
Bb 
เป็นเธอๆ
Dm 
คนเดียว 
 
ที่เรา
Eb 
พอใจอยากเจอ
 
คง
Bb 
เป็นเธอเจอ
Dm 
ตัวจริง
 
คนนี้ใ
Eb 
ช่เลยแน่นอน
 ให้ไปเลย

INSTRU | Gm F | Eb F | ( 2 Times )

( * )

 
เพียง
Bb 
เจอกันมอง
Dm 
ตากัน 
 
ไม่นาน
Eb 
เราพอจะรู้
 
ดวง
Bb 
ใจเราเอา
Dm 
ไปเลย 
 
เรารู้ใ
Eb 
ช่เธอแน่นอน
 
** เป็น
Gm 
เพราะรู้ 
 
ว่าเธอ
จริงใจ
 
ไม่เคย
C/E 
มีใครอย่างนี้
Eb 
 
เอา
Cm 
ไปเลยดวง
ใจเราเอาไปเลย
Bb 
.. 
 
ให้ไ
ปเลย

INSTRU | Gm F | Eb Dm | Gm F | Eb F |
INSTRU | Bb Dm | Eb F | Bb Dm | Eb F |
INSTRU | Gm F | Eb F | ( 2 Times )

( * )

 
ดวง
Bb 
ใจเราเอา
Dm 
ไปเลย 
 
ไม่เคย
Eb 
จะยอมให้ใคร
 
เธอ
Bb 
คนดี 
 
เธอ
Dm 
คนเดียว 
 
คนไหน
Eb 
คนอื่นไม่มี

( ** )

OUTRO | Gm F | Eb F | ( Fade out )