INTRO | Em D | Em | C D | G |
INTRO | Am | Em | C | B |

 
ฮู้โ
Em 
ตดีว่าเป็นได้ส่ำไ
D 
ด๋ 
 
กั
Em 
บนาง
 
ขี้ไข่ข
C 
างบ่ควรอยู่ข้
D 
างแน
G 
วกิน
Am 
สองเฮามันบ่สม 
 
อย่าม
Em 
างมมาซาวกับดิน
C 
สิ่นนักเรียนสิเปื้อนขี้แ
B 
มงวัน

 
มีผู้
Em 
ชายดีดีร้อย
D 
พันสมกั่ว
Em 
อ้าย
 
เขาสิ
C 
พาเจ้าหย่างไปไ
D 
กล 
 
สู่
G 
ฝัน
Am 
อ้ายมันคนขี้ทุกข์ 
 
พ่อแ
Em 
ม่เจ้าเขาสิรำพัน
 
อย่า
C 
ดัน 
 
อย่าดื้อบ่คือให้ว
B 
าง…

 
* ขี้ไข่ข
C 
าง 
 
บ่
D 
สมสิหย่างเ
G 
คียง
D/F# 
หล่า 
 
 
Em 
 
อย่าหั
Am 
วซา 
 
เอา
D 
มาให้เปื้อนเสื้
G 
อนาง
 
ขี้ไข่ข
C 
าง 
 
จั่
D 
งอ้าย 
 
มั
Bm 
นสมปากไหฮ้าง
Em 
ฮ้าง
 
ไป
C 
ตั้งใจเรียนสาน
D 
าง 
 
เฮา
G 
บ่แม่น

Em 
  เฮามันแตกต่างกันเกิน
C 
  หยับออกเถาะเพิ่นจงไป
D 
  ลืมสาสัญญาปากไห 
 
อย่า
G 
ไปฮำฮ
B 
อน..
Em 
  หยับออกจากหม่องคนซัง
C 
  ขี้ไข่ขางฮ่างร่างหนอน
D 
  อย่าเอาเข้าเฮือนเข้าบ่อน 
 
มัน
B 
ตำ…
 
  เอาซ้อนตักดึกเ
Em 
ข้าป่า

INSTRU | C D | G D/F# Em |
INSTRU | C D | G |
INSTRU | Am | Em | C D | Em |

 
* ขี้ไข่ข
C 
าง 
 
บ่
D 
สมสิหย่างเ
G 
คียง
D/F# 
หล่า 
 
 
Em 
 
อย่าหั
Am 
วซา 
 
เอา
D 
มาให้เปื้อนเสื้
G 
อนาง
 
ขี้ไข่ข
C 
าง 
 
จั่
D 
งอ้าย 
 
มั
Bm 
นสมปากไหฮ้าง
Em 
ฮ้าง
 
ไป
C 
ตั้งใจเรียนสาน
D 
าง 
 
เฮา
G 
บ่แม่น

 
* ขี้ไข่ข
C 
าง 
 
บ่
D 
สมสิหย่างเ
G 
คียง
D/F# 
หล่า 
 
 
Em 
 
อย่าหั
Am 
วซา 
 
เอา
D 
มาให้เปื้อนเสื้
G 
อนาง
 
ขี้ไข่ข
C 
าง 
 
จั่
D 
งอ้าย 
 
มั
Bm 
นสมปากไหฮ้าง
Em 
ฮ้าง
 
ไป
C 
ตั้งใจเรียนสาน
D 
าง 
 
เฮา
G 
บ่แม่น

 
ไป
C 
ตั้งใจเรียนส
D 
านาง.. 
 
เฮา
G 
บ่แม่น..

OUTRO | Em D | C G |
OUTRO | Em D | C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites