INTRO | A C#m | D E | F#m | F#m |

 
  เมื่อ
A 
รัก.. 
 
แรก
C#m 
พบช่างหวา
F#m 
นซึ้ง
D 
  คิดถึงเ
E 
ธอ 
 
ยามห่างไ
A 
กล
D 
  จิตใจร้อน
E 
รน 
 
สับ
A 
สน 
 
ไม่
C#m 
มีเธอใ
F#m 
กล้
 
  อยากให้เ
D 
ธอ 
 
แนบซ
E 
บกาย 
 
เคียง
F#m 
คู่ฉัน

 
  จากวัน
A 
นั้น.. 
 
 
C#m 
ที่ฉัน 
 
ได้มา
F#m 
พบ
D 
  คบหาเ
E 
ธอ 
 
เธอที่
A 
รัก
D 
  สองเราพู
E 
ดคุย 
 
หยอก
A 
ล้อเมื่อ
C#m 
เราเคียง
F#m 
ใกล้
 
  แอบอิงไ
D 
อ 
 
อุ่น
E 
รัก 
 
สองเราร่ว
F#m 
มกัน

 
  แต่เหตุใ
A 
ด 
 
แรก
C#m 
รัก 
 
ที่หวา
F#m 
นซึ้ง
D 
  เนิ่นนานไ
E 
ปกลับจืดชืด
A 
ลง
D 
  หรือเธอ
E 
มี.. 
 
ความ
A 
รัก 
 
แค่เ
C#m 
พียงเริ่
F#m 
มต้น
 
  เพียงเด็ด
D 
ดม 
 
แล้วทิ้งไ
E 
ปอย่างง่ายด
A 
าย

F#m 
  คนอย่างฉันก็มี
C#m 
จิตใจ
 
  มีด
D 
วงไฟ 
 
 
E 
รักอันแรงก
A 
ล้า
F#m 
  เธอมองความรักฉันเป็นอย่า
C#m 
งไร
 
  ตอบได้ไ
D 
หม 
 
ตอบไ
E 
ด้ช่วยตอบ
A 
ที

INSTRU | F#m | C#m | D E | A |
INSTRU | F#m | C#m | D E | A | A |

F#m 
  คนอย่างฉันก็มี
C#m 
จิตใจ
 
  มีด
D 
วงไฟ 
 
 
E 
รักอันแรงก
A 
ล้า
F#m 
  เธอมองความรักฉันเป็นอย่า
C#m 
งไร
 
  ตอบได้ไ
D 
หม 
 
ตอบไ
E 
ด้ช่วยตอบฉัน..ที..

OUTRO | F#m | F#7 |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites