คอร์ดเพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่
ศิลปิน คาราบาว
คอร์ดทั้งหมด C G D7 Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | D7 | G |

 
ถึงยาก
C 
จนไม่มองคนเหยียน
G 
เหยียด
 
ไม่รังแกรัง
D7 
เกียจคิดเบียดเบียนใจใ
G 
คร
 
มี
C 
จนวัดใจคนไม่ไ
G 
ด้จนแต่รวยน้ำ
D7 
ใจ
 
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความ
G 
จน

INSTRU | C | G | D7 | G |
INSTRU | C | G | D7 | G |

 
ทรัพย์
G 
สินไม่มีสะสม
 
อยู่ในสัง
D7 
คมด้วยความสุข
G 
ขี
 
ปริญ
C 
ญาฉันไม่เคย
G 
มี
 
ความรู้พอ
D7 
ดีพออ่านออกเขียนไ
G 
ด้

 
ไปทำง
G 
านรับจ้างก็ทำจริง
 
ฉันทำทุก
D7 
สิ่งยกเว้นประจบเจ้า
G 
นาย
 
วัด
C 
คนเค้าวันกันที่น้ำล
G 
าย
 
ลาก่อนเจ้า
D7 
นายฉันไม่ใช่ควายจนต
G 
รอก

 
ไม่เคยใฝ่
Em 
ฝัน 
 
เป็นโตเป็นใ
C 
หญ่
 
ไม่มีปัจ
D7 
จัย 
 
ทั้งสี่ประก
G 
าร
 
แค่สัตว์เลื้อย
Am 
คลาน 
 
สองข้าง
Bm 
ถนน
 
เนื้อตัวยาก
Am 
จน 
 
แต่น้ำ
D7 
ใจยิ่งให
G 
ญ่

 
ถึงยาก
C 
จนไม่มองคนเหยียน
G 
เหยียด
 
ไม่รังแกรัง
D7 
เกียจคิดเบียดเบียนใจใ
G 
คร
 
มี
C 
จนวัดใจคนไม่ไ
G 
ด้จนแต่รวยน้ำ
D7 
ใจ
 
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความ
G 
จน

 
คนจ
C 
น 
 
จนแต่รวยน้ำใ
G 
 
ใครจะว่ายาก
D7 
จน 
 
คนจนผู้ยิ่งใ
G 
หญ่
 
คน
C 
จน 
 
จนแต่รวยน้ำใ
G 
 
ใครจะว่ายาก
D7 
จน 
 
คนจนผู้ยิ่งใ
G 
หญ่

INSTRU | C | G | D7 | G |
INSTRU | C | G | D7 | G |

 
มีชี
G 
วิตย่อมมีความลำบาก
 
อดอดอยาก
D7 
อยากดังยาชูกำ
G 
ลัง
 
ความห
C 
วังแม้ว่ายังริบห
G 
รี่
 
เพราะสังคมวั
D7 
นนี้มันหางานการย
G 
าก

 
ย่ำไ
G 
ปสมัครไปไม่เลือกหน้า
 
ค่าจ้างรา
D7 
คา 
 
ไม่สำมะ
G 
คัญ
 
ลุยค
C 
วันลุยท่อไอเ
G 
สีย
 
มีแต่ความอ่อนเพ
D7 
ลีย 
 
ยังดีกว่าเลียขา
G 
กัน

 
ไม่เคยใฝ่
Em 
ฝัน 
 
เป็นโตเป็นใ
C 
หญ่
 
ไม่มีปัจ
D7 
จัย 
 
ทั้งสี่ประก
G 
าร
 
แค่สัตว์เลื้อย
Am 
คลาน 
 
สองข้าง
Bm 
ถนน
 
เนื้อตัวยาก
Am 
จน 
 
แต่น้ำ
D7 
ใจยิ่งให
G 
ญ่

INSTRU | Em | C | D7 | G |
INSTRU | Am | Bm | Am D7 | G |

 
ปัจ
G 
จัยคือเครื่องบาดใจ
 
ศาสดาสอน
D7 
ไว้ในพระไตรปิ
G 
ฎก
 
ความจ
C 
ริงที่คู่ควรหยิบ
G 
ยก
 
ชำระความสกป
D7 
รกในสังคมเมืองไ
G 
ทย

 
จิต
G 
ใจแห่งความเป็นพุทธ
 
ใสบริสุ
D7 
ทธิ์นั้นคือจุดห
G 
มาย
 
รวย
C 
ล้นกระทำตนเหลวไ
G 
หล
 
ไม่ใช่ผู้ยิ่งใ
D7 
หญ่เป็นแต่ผู้ยิ่งเ
G 
ลว

 
ไม่เคยใฝ่
Em 
ฝันเป็นโตเป็นใ
C 
หญ่
 
ไม่มีปัจ
D7 
จัยทั้งสี่ประก
G 
าร
 
แค่สัตว์เลื้อย
Am 
คลานสองข้าง
Bm 
ถนน
 
เนื้อตัวยาก
Am 
จนแต่น้ำ
D7 
ใจยิ่งให
G 
ญ่

 
ถึงยาก
C 
จนไม่มองคนเหยียน
G 
เหยียด
 
ไม่รังแกรัง
D7 
เกียจคิดเบียดเบียนใจใ
G 
คร
 
มี
C 
จนวัดใจคนไม่ไ
G 
ด้ 
 
จนแต่รวยน้ำ
D7 
ใจ
 
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความ
G 
จน

 
คนจ
C 
น 
 
จนแต่รวยน้ำใ
G 
 
ใครจะว่ายาก
D7 
จน 
 
คนจนผู้ยิ่งใ
G 
หญ่
 
คน
C 
จน 
 
จนแต่รวยน้ำใ
G 
 
ใครจะว่ายาก
D7 
จน 
 
คนจนผู้ยิ่งใ
G 
หญ่

 
คนจ
C 
น 
 
จนแต่รวยน้ำใ
G 
 
ใครจะว่ายาก
D7 
จน 
 
คนจนผู้ยิ่งใ
G 
หญ่
 
คน
C 
จน 
 
จนแต่รวยน้ำใ
G 
 
ใครจะว่ายาก
D7 
จน 
 
คนจนผู้ยิ่งใ
G 
หญ่

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites