คนจนผู้ยิ่งใหญ่ – คาราบาว


INTRO | D7 | G |

 
* ถึงยากจน
ไม่มองคนเหยียดๆ
 
ไม่รังแกรังเกียจ
D7 
คิดเบียดเบียนใจใคร
 
มีจน
วัดใจคนไม่ได้ 
 
 
 
จนแต่รวยนํ้าใจผู้
D7 
ยิ่งใหญ่แห่งความจน

INSTRU | C | G | D7 | G | ( 2 Times )

 
ทรัพย์สิน
ไม่มีสะสม
 
อยู่ในสังคม
D7 
ด้วยความสุขขี 
 
 
 
ปริญญา
ฉันไม่เคยมี 
 
 
 
ความรู้พอดีพ
D7 
ออ่านออกเขียนได้ 
 
 
 
ไปทํางาน
รับจ้างก็ทําจริง
 
ฉันทําทุกสิ่ง
D7 
ยกเว้นประจบเจ้านาย
 
วัดคน
เขาวัดกันที่นํ้าลาย
 
ลาก่อนเจ้านาย
D7 
ฉันไม่ใช่ควายจนตรอก

 
** ไม่เคยใฝ่ฝัน
Em 
เป็นโตเป็นใหญ่
 
ไม่มีปัจจัยทั้
D7 
งสี่ประการ
 
แค่สัตว์เลื้อยคลาน
Am 
สองข้างถนนBm
 
เนื้อตัวยากจน
Am 
แต่นํ้าใจ 
 
 
D7 
ยิ่งใหญ่

( * )

 
*** คนจน
(จนแต่รวยนํ้าใจ)
 
ใครจะว่ายากจน
D7 
(คนจนผู้ยิ่งใหญ่
)
 
(คนจน
) จนแต่รวยนํ้าใจ  
 
(ใครจะว่ายากจน
D7 
 
คนจนผู้ยิ่งใหญ่

INSTRU | C | G | D7 | G | ( 2 Times )

 
มีชีวิต
ย่อมมีความลําบาก
 
อดๆอยากๆ
D7 
ดังยาชูกําลัง
 
คามหวัง
แม้ว่ายังริบหรี่ 
 
 
 
เพราะสังคมวันนี้มั
D7 
นหางานการยาก
 
ยํ่าไปส
มัครไปไม่เลือกหน้า
 
ค่าจ้างราคา
D7 
ไม่สํามะคัญ
 
ลุยควัน
ลุยท่อไอเสีย
 
มีแต่ความอ่อนเพลีย
D7 
ยังดีกว่าเลียขากัน

( ** )

INSTRU | Em | C | D7 | G |
INSTRU | Am | Bm | Am D7 | G |

 
ปัจจัย
คือเครื่องบาดใจ
 
ศาสดาสอนไว้ใ
D7 
นพระไตรปิฎก
 
ความจริง
ที่คู่ควรหยิบยก
 
ชําระความสกปรก
D7 
ในสังคมเมืองไทย
 
จิตใจแ
ห่งความเป็นพุทธ
 
ใสบริสุทธิ์
D7 
นั้นคือจุดหมาย
 
รวยล้น
กระทําตนเหลวไหล
 
ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่
D7 
เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว

( ** ) ( * ) ( *** ) ( *** )