INTRO | E | E | C#m | C#m |
INTRO | E | E | C#m | C#m | E Esus4 | E |

 
ในโลกแห่งความ
E 
ฝัน และวันที่เป็น
F#m 
จริง
 
เรื่องราวทุก
B7 
สิ่งต่างกันมากม
E 
าย
 
เธอจงเสาะ
A 
หา 
 
พกพา
F#m 
นำไป
 
เพียงรักเต็มหัว
B7 
ใจกำลังใจเต็มท
E 
รวง 
 
 
Esus4 
 
E 

 
ถ้าเธอเหนื่อย
E 
นัก 
 
หยุดพักเสีย
C#m 
ก่อน
 
ล้มตัวลง
B7 
นอนแนบตักฉัน
E 
นี่
 
จะหนาวจะร้
A 
อนจะคอย
F#m 
พัดวี
 
หลับฝันถึงสิ่ง
B7 
ดี 
 
หลีกหนีสิ่งเ
E 
ลว 
 
 
Esus4 
 
E 

 
แม้เธอปวดร้
E 
าว ก็ขอเพีย
C#m 
งสู้
 
ฉันยังยืนอยู่
B7 
คู่เธอมิแหน
E 
งหน่าย
 
หากเธออยากถ
A 
ามว่าฉันคือใ
F#m 
คร
 
ฉันคือหัว
B7 
ใจศรัทธาของผอง
E 
ชน 
 
 
Esus4 
 
E 

INSTRU | E | C#m | B7 | E |
INSTRU | A | F#m | B7 | E Esus4 | E |

 
ถ้าเธอเหนื่อย
E 
นัก 
 
หยุดพักเสีย
C#m 
ก่อน
 
ล้มตัวลง
B7 
นอนแนบตักฉัน
E 
นี่
 
จะหนาวจะร้
A 
อนจะคอย
F#m 
พัดวี
 
หลับฝันถึงสิ่ง
B7 
ดี 
 
หลีกหนีสิ่งเ
E 
ลว 
 
 
Esus4 
 
E 

 
แม้เธอปวดร้
E 
าว ก็ขอเพีย
C#m 
งสู้
 
ฉันยังยืนอยู่
B7 
คู่เธอมิแหน
E 
งหน่าย
 
หากเธออยากถ
A 
ามว่าฉันคือใ
F#m 
คร
 
ฉันคือหัว
B7 
ใจศรัทธาของผอง
E 
ชน

 
หากเธออยากถ
A 
ามว่าฉันคือใ
F#m 
คร
 
ฉันคือหัว
B7 
ใจศรัทธาของผอง
E 
ชน 
 
 
Esus4 
 
E 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites