คอร์ด เลิกเป็นคนรักของคนร้าย ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง เลิกเป็นคนรักของคนร้าย
ศิลปิน ต้าร์ ตจว.
คอร์ดทั้งหมด G D Em Am Bm C
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | G D/F# | Em | G D/F# | Am |
INTRO | C D | Bm Em | Am C | D |

 
คำหวัง
G 
ดีของคนที่
D/F# 
รักไม่เคยถูก
Em 
ฟัง
 
แต่คำหวังล
G 
วงของคนที่
D/F# 
หวังร้าย 
 
เธอไ
Am 
ด้ยิน
 
คำเ
C 
ทวดาขี้
D 
ตั๋ว 
 
ม่วน
Bm 
กั่วคำคนเดิน
Em 
ดิน
 
คัน
Am 
ว่าน้ำตาบ่
C 
ริน 
 
สิได้
D 
ยินบ่

 
เจ็บแป๋ต
G 
าย 
 
แพ้คนที่
Bm 
ร้ายพ่ายความไ
Em 
ม่รัก
 
ดอกหญ้าถืกเ
G 
ด็ดถืกเฮ็ดให้
Bm 
ฮัก 
 
รักกำมะ
Am 
ลอ
 
เขาย้
C 
องว่าเป็นนาง
D 
ฟ้า 
 
เจ้ากะ
Bm 
เสินเพลินคำ
Em 
เยินยอ
 
เขา
Am 
ลวงเขาล่อเขา
D 
พอแล้วเขา
G 
ก็หัก

 
เลิกเป็นคน
C 
รักของคนร้าย
 
เลิกเป็นคน
Bm 
ร้ายของคน
Em 
รัก
 
คืนมา
Am 
เป็นคนฮักของ
D 
คนที่รัก 
 
 
G 
รักเธอ
 
คนรักไม่ร้
C 
าย คนร้ายไม่รัก เธอจะรักใ
Bm 
ครก็ใจของ
Em 
เธอ
 
แต่ก้อนขี้
Am 
ดินยังถ่าเส
C 
มอ 
 
เธอบ่ต้อ
D 
งอาย

 
ถิ่มคำ
G 
ว่านางฟ้าลง
Bm 
มาเป็นหญ้าดอก
Em 
เดิม
 
ดินบ่ซ้ำเ
G 
ติม 
 
มีแต่
Bm 
สิฮัก 
 
ฮักเธอจน
Am 
ตาย
 
ไผ
C 
ว่านางฟ้าปีก
D 
หัก 
 
อ้ายสิ
Bm 
ฮักสิดามด้ว
Em 
ยใจ
 
คนฮ่าย
Am 
บ่ฮัก 
 
คนฮักบ่ฮ่
D 
าย 
 
อย่าอาย
G 
ที่สิฮัก

INSTRU | G Bm | Em | G Bm | Am |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
เลิกเป็นคน
C 
รักของคนร้าย
 
เลิกเป็นคน
Bm 
ร้ายของคน
Em 
รัก
 
คืนมา
Am 
เป็นคนฮักของ
D 
คนที่รัก 
 
 
G 
รักเธอ
 
คนรักไม่ร้
C 
าย คนร้ายไม่รัก เธอจะรักใ
Bm 
ครก็ใจของ
Em 
เธอ
 
แต่ก้อนขี้
Am 
ดินยังถ่าเส
C 
มอ 
 
เธอบ่ต้อ
D 
งอาย

 
ถิ่มคำ
G 
ว่านางฟ้าลง
Bm 
มาเป็นหญ้าดอก
Em 
เดิม
 
ดินบ่ซ้ำเ
G 
ติม 
 
มีแต่
Bm 
สิฮัก 
 
ฮักเธอจน
Am 
ตาย
 
ไผ
C 
ว่านางฟ้าปีก
D 
หัก 
 
อ้ายสิ
Bm 
ฮักสิดามด้ว
Em 
ยใจ
 
คนฮ่าย
Am 
บ่ฮัก 
 
คนฮักบ่ฮ่
D 
าย 
 
อย่าอาย
G 
ที่สิฮัก

 
คนฮักบ่
Am 
ฮ่าย 
 
คนฮ่ายบ่
D 
ฮัก 
 
เจ้าสิ
G 
ฮักบ่
 
คนฮักบ่
Am 
ฮ่าย 
 
คนฮ่ายบ่ฮัก.
D 
.. 
 
เจ้าสิฮักบ่..

OUTRO | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites