คอร์ด ใจดำกับฉันก่อน วงทัพห้า

คอร์ดเพลง ใจดำกับฉันก่อน
ศิลปิน วงทัพห้า
คอร์ดทั้งหมด G D Em C Bm Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | G D/F# | Em D | C | D |

 
ฉันก็
G 
รู้ว่าความชา
D/F# 
เย็น 
 
ที่ฉันนั้น
Em 
เป็นอยู่ตอน
D 
นี้
 
คงจะ
C 
ทำให้เธอรู้
Bm 
สึกไม่ดี 
 
 
Am 
อึดอัดหัวใ
D 
 
ในท่า
G 
ทีของฉัน 
 
ที่
D/F# 
ทำเหมือนคน 
 
ไม่
Em 
สนใจไอไ
D 
หร
 
ที่เธอนั้น
C 
รับไม่ได้ 
 
และมองว่า
Bm 
ฉันเปลี่ยนไป
 
คิดไ
Am 
หมว่าใคร
D 
ทำ

 
ใช่อยู่อยู่
C 
ฉันจะเป็นพัน
D 
นี้
 
ใช่อยู่อยู่
Bm 
ดีดีฉันจะ
Em 
ใจร้าย
 
ก็เพราะ
Am 
ฉันเคยดีมากมาย
 
แต่สุดท้
C 
ายฉันก็กลับได้ 
 
แค่
D 
น้ำตา

 
ที่มองว่า
G 
ฉันนั้นร้าย 
 
เธอเคย
D/F# 
รู้มั่งหม้าย
 
ก่อน
Em 
นั้นฉันเจออะ
D 
ไร
 
ที่มองว่า
C 
ฉันรุนแรง 
 
มาบอกว่า
Bm 
ฉันเปลี่ยนแปร
 
เหมือน
Am 
คนไม่มีหัว
D 
ใจ
 
ก็ตอนที่
G 
ฉันใจดี 
 
ก็เอา
D/F# 
ซ้ำย่ำยี
 
พอพัน
Em 
นี้ทำทีรับไ
D 
ม่ไหว
 
สาเหตุที่
C 
ฉันใจร้าย 
 
มันเป็นเพราะ
Bm 
เธอไม่ใช่ห
Am 
รือไง
 
ที่วัน
D 
นั้นใจดำกับ
G 
ฉันก่อน 
 
 
D 

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | C | Bm | Am D | G |

 
ใช่อยู่อยู่
C 
ฉันจะเป็นพัน
D 
นี้
 
ใช่อยู่อยู่
Bm 
ดีดีฉันจะ
Em 
ใจร้าย
 
ก็เพราะ
Am 
ฉันเคยดีมากมาย
 
แต่สุดท้
C 
ายฉันก็กลับได้ 
 
แค่
D 
น้ำตา

 
ที่มองว่า
G 
ฉันนั้นร้าย 
 
เธอเคย
D/F# 
รู้มั่งหม้าย
 
ก่อน
Em 
นั้นฉันเจออะ
D 
ไร
 
ที่มองว่า
C 
ฉันรุนแรง 
 
มาบอกว่า
Bm 
ฉันเปลี่ยนแปร
 
เหมือน
Am 
คนไม่มีหัว
D 
ใจ
 
ก็ตอนที่
G 
ฉันใจดี 
 
ก็เอา
D/F# 
ซ้ำย่ำยี
 
พอพัน
Em 
นี้ทำทีรับไ
D 
ม่ไหว
 
สาเหตุที่
C 
ฉันใจร้าย 
 
มันเป็นเพราะ
Bm 
เธอไม่ใช่ห
Am 
รือไง
 
ที่วัน
D 
นั้นใจดำกับ
G 
ฉันก่อน 
 
 
D 

 
ที่มองว่า
G 
ฉันนั้นร้าย 
 
เธอเคย
D/F# 
รู้มั่งหม้าย
 
ก่อน
Em 
นั้นฉันเจออะ
D 
ไร
 
ที่มองว่า
C 
ฉันรุนแรง 
 
มาบอกว่า
Bm 
ฉันเปลี่ยนแปร
 
เหมือน
Am 
คนไม่มีหัว
D 
ใจ
 
ก็ตอนที่
G 
ฉันใจดี 
 
ก็เอา
D/F# 
ซ้ำย่ำยี
 
พอพัน
Em 
นี้ทำทีรับไ
D 
ม่ไหว
 
สาเหตุที่
C 
ฉันใจร้าย 
 
มันเป็นเพราะ
Bm 
เธอไม่ใช่ห
Am 
รือไง
 
ที่วัน
D 
นั้นใจดำกับ
 
ฉันก่อน..

OUTRO | G D/F# | Em D | C | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites