คอร์ด ทำพรือให้ลืม โย ลักลั่น

คอร์ดเพลง ทำพรือให้ลืม
ศิลปิน โย ลักลั่น
คอร์ดทั้งหมด A C#m F#m D E Bm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | A C#m | F#m | D E | A E |

A 
ไม่มีแล้วคน
C#m 
บอกฝันดี..
F#m 
ก่อนนอน
D 
ไม่มีคนคอยอ้
E 
อนในตอนห
A 
ลบบ้าน
 
กว่าจะผ่
D 
านไปแต่ละ
E 
วัน 
 
รู้ห
C#m 
ม้ายมันเจ็บแค่
F#m 
ไหน
 
เพราะเธอไม่
Bm 
อยู่ 
 
ไม่รู้จะ
E 
สู้ 
 
ไปเ
A 
พื่อใคร 
 
 
E 

A 
หยบมานอนร้อ
C#m 
งไห้ 
 
สากลัวใ
F#m 
ครเห็น
D 
ต้องทำเป็นเข้มแ
E 
ข็งต่อหน้าคน
A 
อื่น
D 
ยืนมองดาวแล้วเศ
E 
ร้าใจ 
 
มันไ
C#m 
ม่มีเธอเคียง
F#m 
ข้าง
 
ริมหน้า
Bm 
ต่าง 
 
เหลือเ
E 
พียงแค่ภาพความท
A 
รงจำ

F#m 
  ทำพรือให้ลืมเธอได้ 
 
ช่วย
C#m 
บอกทีได้หม้าย
 
  ก็คนมัน
D 
รัก..หมดหั
E 
วใจ

 
น้ำตาไหลลงเปียกห
A 
มอน
 
เมื่อนึกถึง
C#m 
ตอนเรา
F#m 
รักกัน
 
เจ็บหัวใ
E 
จเธอไม่
D 
น่าทำ 
 
 
C#m 
 
เหยียบ
Bm 
ซ้ำตรงที่แผลเ
E 
ดิม
 
พอเริ่มส
A 
บาย 
 
เธอก็ไ
C#m 
ม่ให้ความ
F#m 
สำคัญ
 
ลืมแล้วต
E 
อนลำบากมาด้
D 
วยกัน 
 
 
C#m 
 
ลืม
Bm 
คำสัญญาใน
C#m 
วันนั้น
 
เคยบอก
D 
รักกันใต้เงา
E 
จันทร์ฉันยังจำ
A 
ได้ 
 
 
E 

INSTRU | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |
INSTRU | Bm C#m | D E | A |

F#m 
  ทำพรือให้ลืมเธอได้ 
 
ช่วย
C#m 
บอกทีได้หม้าย
 
  ก็คนมัน
D 
รัก..หมดหั
E 
วใจ

 
น้ำตาไหลลงเปียกห
A 
มอน
 
เมื่อนึกถึง
C#m 
ตอนเรา
F#m 
รักกัน
 
เจ็บหัวใ
E 
จเธอไม่
D 
น่าทำ 
 
 
C#m 
 
เหยียบ
Bm 
ซ้ำตรงที่แผลเ
E 
ดิม
 
พอเริ่มส
A 
บาย 
 
เธอก็ไ
C#m 
ม่ให้ความ
F#m 
สำคัญ
 
ลืมแล้วต
E 
อนลำบากมาด้
D 
วยกัน 
 
 
C#m 
 
ลืม
Bm 
คำสัญญาใน
C#m 
วันนั้น
 
เคยบอก
D 
รักกันใต้เงา
E 
จันทร์ฉันยังจำ
A 
ได้ 
 
 
E 

 
น้ำตาไหลลงเปียกห
A 
มอน
 
เมื่อนึกถึง
C#m 
ตอนเรา
F#m 
รักกัน
 
เจ็บหัวใ
E 
จเธอไม่
D 
น่าทำ 
 
 
C#m 
 
เหยียบ
Bm 
ซ้ำตรงที่แผลเ
E 
ดิม
 
พอเริ่มส
A 
บาย 
 
เธอก็ไ
C#m 
ม่ให้ความ
F#m 
สำคัญ
 
ลืมแล้วต
E 
อนลำบากมาด้
D 
วยกัน 
 
 
C#m 
 
ลืม
Bm 
คำสัญญาใน
C#m 
วันนั้น
 
เคยบอก
D 
รักกันใต้เงา
E 
จันทร์ฉันยังจำ
A 
ได้

 
ลืม
Bm 
คำสัญญาใน
C#m 
วันนั้น
 
เคยบอก
D 
รักกันใต้เงา
E 
จันทร์
 
ฉันยังจำไม่เค
A 
ยลืม

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites