คอร์ด นางสาวขวัญใจ คณะขวัญใจ

คอร์ดเพลง นางสาวขวัญใจ
ศิลปิน คณะขวัญใจ
คอร์ดทั้งหมด G En Am D
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | G Em | Am D |
INTRO | G Em | Am D |

G 
เดินแทบสะดุด
Em 
ล้ม 
 
มัวแต่มอง
Am 
เธอ 
 
ไม่มองท
D 
าง
G 
ใจนี้สะดุด
Em 
รัก 
 
รักนั้นตอก
Am 
ย้ำเพราะได้สบ
D 
ตา
C 
ดูไปก็อ่อน
Cm 
หวาน 
 
ดูนาน
Bm 
นานยิ่งเข้า
Em 
ที
 
ดู
Am 
เซ็กซี่.
A7 
.. 
 
 
C 
สวยไม่สร่างเ
D 
ซา

G 
ใครในตำแหน่
Em 
งนี้ 
 
นึกไม่ออก
Am 
เลยนอกเสียจากเ
D 
ธอ
 
พร่ำเ
G 
พ้อใจไม่
Em 
มั่นคง 
 
หลงระ
Am 
งมในวา
D 
จา
 
อยากจะ
C 
อยู่..ใกล้
Cm 
ใกล้ 
 
นึกไม่ออก
Bm 
เลยถ้าเป็น
Em 
จริง
 
โอย
Am 
ยอดหญิง.
A7 
.. 
 
น่า
Eb 
รักเกินเยียว
D 
ยา

 
ภายน
G 
อกดูเด่น
Em 
เลย 
 
ภายใ
Am 
นยิ่งแตกต่
D 
าง
G 
เหมือนตกหลุม
Em 
พราง 
 
ที่
Am 
เธอวางเอา
D 
ไว้
 
(นางสาวขวัญ
G 
ใจ) 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 

INSTRU | G Em | Am D | ( 4 Times )

G 
เดินแทบสะดุด
Em 
ล้ม 
 
มัวแต่มอง
Am 
เธอ 
 
ไม่มองท
D 
าง
G 
ใจนี้สะดุด
Em 
รัก 
 
รักนั้นตอก
Am 
ย้ำเพราะได้สบ
D 
ตา
C 
ดูไปก็อ่อน
Cm 
หวาน 
 
ดูนาน
Bm 
นานยิ่งเข้า
Em 
ที
 
ดู
Am 
เซ็กซี่.
A7 
.. 
 
 
C 
สวยไม่สร่างเ
D 
ซา

G 
ใครในตำแหน่
Em 
งนี้ 
 
นึกไม่ออก
Am 
เลยนอกเสียจากเ
D 
ธอ
 
พร่ำเ
G 
พ้อใจไม่
Em 
มั่นคง 
 
หลงระ
Am 
งมในวา
D 
จา
 
อยากจะ
C 
อยู่..ใกล้
Cm 
ใกล้ 
 
นึกไม่ออก
Bm 
เลยถ้าเป็น
Em 
จริง
 
โอย
Am 
ยอดหญิง.
A7 
.. 
 
น่า
Eb 
รักเกินเยียว
D 
ยา

 
ภายน
G 
อกดูเด่น
Em 
เลย 
 
ภายใ
Am 
นช่างแตกต่
D 
าง
G 
เหมือนตกหลุม
Em 
พราง 
 
ที่
Am 
เธอวางเอา
D 
ไว้

 
ภายน
G 
อกดูเด่น
Em 
เลย 
 
ภายใ
Am 
นยิ่งแตกต่
D 
าง
G 
เหมือนตกหลุม
Em 
พราง 
 
ที่
Am 
เธอวางเอา
D 
ไว้
 
(นางสาวขวัญ
G 
ใจ) 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 
 
(นางสาวขวัญ
G 
ใจ) 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 
 
(นางสาวขวัญใจ..)
 

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธองงง
D 
วย
G 
สวยรวยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธอคนส
D 
วย
 
งงง
G 
วยด้วยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

 
(นางสาวขวัญ
G 
ใจ) 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 
 
(นางสาวขวัญ
G 
ใจ) 
 
 
Em 
 
Am 
 
D 

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธองงง
D 
วย
G 
สวยรวยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธอคนส
D 
วย
 
งงง
G 
วยด้วยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธองงง
D 
วย
G 
สวยรวยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

 
อยากบ
G 
อกให้รู้
Em 
จัง 
 
หลงระ
Am 
งมเธอคนส
D 
วย
 
งงง
G 
วยด้วยรอย
Em 
ยิ้ม 
 
เห็นที
Am 
ไรดังต้อง
D 
มนต์
 
อยากเป็น
G 
คนเห็นแก่
Em 
ตัว
 
ขอครอบ
Am 
ครองเธอเพียงผู้เ
D 
ดียว

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites