คอร์ด ໃສວ່າຊັງເຂົາ (ไสว่าซังเขา) พร ยูนา (ສິລິພອນ ສີປະເສີດ)

คอร์ดเพลง ໃສວ່າຊັງເຂົາ (ไสว่าซังเขา)
ศิลปิน พร ยูนา (ສິລິພອນ ສີປະເສີດ)
คอร์ดทั้งหมด A C#m F#m E D Bm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | C#m | F#m E | D | E |
INTRO | D Dm | C#m F#m | Bm E |
INTRO | A E |

A 
คิดเห็นใจแฟนใหม่
C#m 
อยู่บ่
F#m 
ฮู้.. 
 
สึก
E 
บ่มีคน
F#m 
น้อยใจ
 
ใสว่า
D 
ซังแต่เลิก
Dm 
จากเขา
 
พัดไป
C#m 
เว้ากับเขาตอ
F#m 
นใด๋
 
ฮู้จักแบบ
Bm 
ใด๋ 
 
ฐานะ
E 
ใด 
 
บอกน้องไ
A 
ด้บ่

A 
ปานนั้นว่า 
 
บ่ขอพบ
C#m 
ขอพ้อ
F#m 
ปานนั้น
E 
พอบ่ไป
F#m 
วุ่นวาย
 
แล้วพัดเ
D 
ห็นไปเม้น
Dm 
ฮูบเขา
 
แล้วพัด
C#m 
แซทไปเว้ากัน
F#m 
อยู่หลาย
 
มาเว้าแบบท้า
Bm 
ทาย
 
คิดแนบ่ใ
E 
จแฟนใหม่กะห
A 
วงเป็น

 
บ่คือด
D 
อกมาบอก
Dm 
น้องสาว
 
ว่าเลิกบ่
C#m 
เซาก็บ่ต้องไป
F#m 
เว้ากัน
 
แล้วคั่นน้
D 
องไปเฮ็ดจัง
E 
ซั่น 
 
เจ้าฮับไ
A 
ด้บ่
 
ฮักกันห
D 
ลายพัดเลิกเฮ็ด
Dm 
หยัง
 
คือบ่
C#m 
เว้าคือบ่คบกัน
F#m 
ต่อ
 
คบกับน้
D 
องแล้วก็ควรพอ 
 
บ่ต้องเว้า
E 
นำเขา

 
มันบ่มีไ
D 
 
อยากให้แฟน
E 
ไป 
 
เว้ากับ
F#m 
แฟนเก่า
 
ไส
E 
ว่าซังเ
D 
ขา
 
พัดกลับไปเ
E 
ว้า 
 
กับเขาตอน
A 
ใด๋
 
คั่นบ่ได้คิดห
D 
ยัง
 
พัดคือต้องก
E 
ลับไปเว้า
F#m 
กันใหม่
 
คั่นเป็น
F#7 
น้องที่อ้ายสิคึดจั่ง
Bm 
ใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
E 
ได้ 
 
คั่นน้องเฮ็ดจั่ง
A 
ซี่

INSTRU | D E | F#m E | D E | A |
INSTRU | D E | F#m | Bm E | A |

 
บ่คือด
D 
อกมาบอก
Dm 
น้องสาว
 
ว่าเลิกบ่
C#m 
เซาก็บ่ต้องไป
F#m 
เว้ากัน
 
แล้วคั่นน้
D 
องไปเฮ็ดจัง
E 
ซั่น 
 
เจ้าฮับไ
A 
ด้บ่
 
ฮักกันห
D 
ลายพัดเลิกเฮ็ด
Dm 
หยัง
 
คือบ่
C#m 
เว้าคือบ่คบกัน
F#m 
ต่อ
 
คบกับน้
D 
องแล้วก็ควรพอ 
 
บ่ต้องเว้า
E 
นำเขา

 
มันบ่มีไ
D 
 
อยากให้แฟน
E 
ไป 
 
เว้ากับ
F#m 
แฟนเก่า
 
ไส
E 
ว่าซังเ
D 
ขา
 
พัดกลับไปเ
E 
ว้า 
 
กับเขาตอน
A 
ใด๋
 
คั่นบ่ได้คิดห
D 
ยัง
 
พัดคือต้องก
E 
ลับไปเว้า
F#m 
กันใหม่
 
คั่นเป็น
F#7 
น้องที่อ้ายสิคึดจั่ง
Bm 
ใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
E 
ได้ 
 
คั่นน้องเฮ็ดจั่ง
A 
ซี่

 
มันบ่มีไ
D 
 
อยากให้แฟน
E 
ไป 
 
เว้ากับ
F#m 
แฟนเก่า
 
ไส
E 
ว่าซังเ
D 
ขา
 
พัดกลับไปเ
E 
ว้า 
 
กับเขาตอน
A 
ใด๋
 
คั่นบ่ได้คิดห
D 
ยัง
 
พัดคือต้องก
E 
ลับไปเว้า
F#m 
กันใหม่
 
คั่นเป็น
F#7 
น้องที่อ้ายสิคึดจั่ง
Bm 
ใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
E 
ได้ 
 
คั่นน้องเฮ็ดจั่ง
A 
ซี่

 
คั่นเป็นน้องที่เจ้าสิคึดจั่ง
D 
ใด๋
 
หรือว่าอ้ายฮับได้..  
E 
 
คั่นน้องเฮ็ด
A 
จั่งซี่

OUTRO | A | C#m | F#m E | D |
OUTRO | E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites