คอร์ด สาวขาดง ตอง ชลลดา

คอร์ดเพลง สาวขาดง
ศิลปิน ตอง ชลลดา
คอร์ดทั้งหมด C D Bm Em G Am
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

 
เขานั้นย่างอิมโพเ
C 
รียม 
 
น้องย่างถือเสียมขุด
D 
ปู
 
เขาพาไปกิน
Bm 
ชาบู 
 
น้องใส่บ้วงหนูใน
Em 
ป่า

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | Bm | Em |

 
ผิว
G 
ดำคล้ำแดด 
 
ปานฝา
Bm 
แฝดกับสอบถ่าน
 
เป็นพุ
Em 
สาวบ้านๆ 
 
เฮ้ดเวียกเฮ็ดง
D 
านยูเบิดปี

 
เเต่งหน้าแต่ง
G 
โตบ่เข้าท่า
 
เขียนคิ้วเขียน
Em 
ตาปานทาสี
 
เรื่องความ
Am 
ฮักมิดซีลี่ 
 
 
D 
 
ส่ำกบเฒ่าเข้าจำ
G 
ศีล

 
บ่เคยได้
Am 
กลิ่นดอกห้องแอร์ 
 
บ่เคยได้
G 
บายดอกไอโพน
 
พุบ่าวมา
C 
มักบ่มีจักคน 
 
ย่อนเป็น
D 
คนออกแมนๆ

 
เขานั้นย่างอิมโพเ
C 
รียม 
 
น้องย่างถือเสียมขุด
D 
ปู
 
เขาพาไปกิน
Bm 
ชาบู 
 
น้องใส่บ่วงหนูใน
Em 
ป่า
 
กินข้าวกับขั่วป่นจีโ
C 
ป่ม บองแจ่วลวกผัก ป่น
D 
ปลา
 
บ่ได้กินดอก
Bm 
พิซซ่า 
 
น้องคนบ้านป่าขา
Em 
ดอน

 
สะออนพุสาวในเมื่องใหญ่
 
 
สองแก้มสดใสปากแดงแต่งสวย
 
 
ผิวพรรณผุดผ่อง เห็นแล้วระทวย  
 
 
แหน่มเบิ่งโตเจ้าของ
 
 
ซื้อครีมมาลองกะยังบ่เข้าหน้า
 
 
ขาวแต่หน่วยตา กับแข่วยามยิ้ม
 

INSTRU | Am | Bm | C | D | D |
INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C |

 
บ่เคยได้
Am 
กลิ่นดอกห้องแอร์ 
 
บ่เคยได้
G 
บายดอกไอโพน
 
พุบ่าวมา
C 
มักบ่มีจักคน 
 
ย่อนเป็น
D 
คนออกแมนๆ

 
เขานั้นย่างอิมโพเ
C 
รียม 
 
น้องย่างถือเสียมขุด
D 
ปู
 
เขาพาไปกิน
Bm 
ชาบู 
 
น้องใส่บ่วงหนูใน
Em 
ป่า
 
กินข้าวกับขั่วป่นจีโ
C 
ป่ม บองแจ่วลวกผัก ป่น
D 
ปลา
 
บ่ได้กินดอก
Bm 
พิซซ่า 
 
น้องคนบ้านป่าขา
Em 
ดอน

 
เขานั้นย่างอิมโพเ
C 
รียม 
 
น้องย่างถือเสียมขุด
D 
ปู
 
เขาพาไปกิน
Bm 
ชาบู 
 
น้องใส่บ่วงหนูใน
Em 
ป่า
 
กินข้าวกับขั่วป่นจีโ
C 
ป่ม บองแจ่วลวกผัก ป่น
D 
ปลา
 
บ่ได้กินดอก
Bm 
พิซซ่า 
 
น้องคนบ้านป่าขา
Em 
ดอน

 
บ่ได้กินด
C 
อก..พิซ
D 
ซ่า
 
น้องคนบ้านป่าขาดอน..
 

OUTRO | C | D | Bm | Em |
OUTRO | C | D | Bm | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites