คอร์ดเพลง สถานะหาหม้าย
ศิลปิน ตาเอก วงสวิง
คอร์ดทั้งหมด D A Bm G F#m Em
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A | Bm | G A | D A |

 
บางทีก็
D 
รู้สึกดี 
 
ที่มี
F#m 
เธอไกล้ๆ
 
เวลาที่
Bm 
เธอหายไปแล้ว
Em 
ใจ..ไม่
A 
ดี
 
ในบ
G 
างความรู้สึก..
A 
ลึกๆ 
 
ที่มี
 
ฉันคน
Em 
นี้ต้องเก็บเอา
A 
ไว้..

 
ก็มันบอกใ
D 
ครไม่ได้ 
 
ต้องนั่งร้อง
F#m 
ไห้แต่สวน
 
ได้แต่
Bm 
คิดทบทวนเรื่องขอ
A 
งใจ
 
ว่าฐา
G 
นะตอนนี้คือ
F#m 
ไอ้ไหร
 
ช่วยบ
Em 
อกให้ไว..
A 
  ให้หวางไ
D 
ปที..

 
ก็แค่
Em 
อยากชัดเจน 
 
ในตอนที่
F#m 
อยู่ตรงนี้
 
แต่ก็
G 
คงรู้ดี 
 
ว่าเป็น
A 
ไปไม่ได้
 
สถา
Em 
นะเรา 
 
กะ
F#m 
หาหม้าย
 
ที่เ
G 
ธอมอบให้.. 
 
มันม้ายใ
A 
ช่แฟน

 
แต่ทำได้ทุกอย่างที่เหมือ
G 
นแฟน
 
แต่มันแห
A 
ลงให้คำว่า
F#m 
แฟนไม่ได้
 
เข้า
Bm 
ใจความรู้สึกกัน
Em 
มั้งม้าย
 
ที่ต้อง
A 
อยู่เหมือนตายในต
D 
อนนี้
 
หยบๆ คบๆ แบบห่
G 
างๆ
 
เที่ยวทำ
A 
ตัวเหมือนหมาหวง
F#m 
ก้างเข้า
Bm 
ทุกที
 
มันเจ็บ
Em 
หรอยแล้วคันอยู่
F#m 
พันนี้
 
จุกแ
Em 
น่นในอกถึง
A 
ลิ้นปี่
 
มันแห
G 
ลงไม่ได้สักที 
 
สถานะ
A 
หาหม้าย..

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em | A |

 
ก็แค่
Em 
อยากชัดเจน..ในตอนที่
F#m 
อยู่ตรงนี้
 
แต่ก็
G 
คงรู้ดี..ว่าเป็น
A 
ไปไม่ได้
 
สถา
Em 
นะเรา..กะ
F#m 
หาหม้าย
 
ที่เ
G 
ธอมอบให้.. 
 
มันม้ายใ
A 
ช่แฟน

 
แต่ทำได้ทุกอย่างที่เหมือ
G 
นแฟน
 
แต่มันแห
A 
ลงให้คำว่า
F#m 
แฟนไม่ได้
 
เข้า
Bm 
ใจความรู้สึกกัน
Em 
มั้งม้าย
 
ที่ต้อง
A 
อยู่เหมือนตายในต
D 
อนนี้
 
หยบๆ คบๆ แบบห่
G 
างๆ
 
เที่ยวทำ
A 
ตัวเหมือนหมาหวง
F#m 
ก้างเข้า
Bm 
ทุกที
 
มันเจ็บ
Em 
หรอยแล้วคันอยู่
F#m 
พันนี้
 
จุกแ
Em 
น่นในอกถึง
A 
ลิ้นปี่
 
มันแห
G 
ลงไม่ได้สักที 
 
สถานะ
A 
หาหม้าย..

 
แต่ทำได้ทุกอย่างที่เหมือ
G 
นแฟน
 
แต่มันแห
A 
ลงให้คำว่า
F#m 
แฟนไม่ได้
 
เข้า
Bm 
ใจความรู้สึกกัน
Em 
มั้งม้าย
 
ที่ต้อง
A 
อยู่เหมือนตายในต
D 
อนนี้
 
หยบๆ คบๆ แบบห่
G 
างๆ
 
เที่ยวทำ
A 
ตัวเหมือนหมาหวง
F#m 
ก้างเข้า
Bm 
ทุกที
 
มันเจ็บ
Em 
หรอยแล้วคันอยู่
F#m 
พันนี้
 
จุกแ
Em 
น่นในอกถึง
A 
ลิ้นปี่
 
มันแห
G 
ลงไม่ได้สักที 
 
สถานะ
A 
หาหม้าย..

OUTRO | G A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites