เพียงรัก – Silly Fools


INTRO | Eb | Cm | Ab | Bb | ( 3 Times )

 
ยืนอยู่คน
Eb 
เดียว 
 
 
Cm 
   
Ab 
 
ช่างเปล่า
Bb 
ช่างเปลี่ยวหัวใจ
Eb 
   
Cm 
   
Ab 
   
Bb 
 
ฉันยืนอยู่คน
Eb 
เดียวได้ยิน
Cm 
ไหม  
Ab 
 
ช่างเหงา
Bb 
หัวใจเหลือเกิน
Eb 
   
Cm 
   
Ab 
   
Bb 

 
* และฉันคงทน
Cm 
ต่อไปอีกไม่ไ
Gm 
หว
 
คงต้องมีใ
Cm 
ครมาดูแลหัวใ
Gm 
 
มันทน
Cm 
ต่อไปอีกไม่ไ
Gm 
หว
 
อยากจะบอก
Ab 
.. 
 
ว่าฉัน
Bb 
มีเพียงความ

 
** รัก
Eb 
 
Cm 
     อ
Ab 
ยู่เต็ม
Bb 
หัวใจ
Eb 
   
Cm 
   
Ab 
   
Bb 
 
อยากรู้
Eb 
 
Cm 
     ว่
Ab 
ามีใ
Bb 
ครจะมารับ
Eb 
เอาไว้ 
 
 
Cm 
   
Ab 
   
Bb 

 
ยืนอยู่คนเ
Eb 
ดียว 
 
 
Cm 
   
Ab 
 
ยืนอยู่คน
Bb 
เดียวได้ยิน
Eb 
ไหม  
Cm 
   
Ab 
   
Bb 
 
ฉันยืนอยู่คน
Eb 
เดียวได้ยิน
Cm 
ไหม  
Ab 
 
บางครั้ง
Bb 
ก็เกินที่จะทน
Eb 
ไหว  
Cm 
   
Ab 
   
Bb 

( * ) ( ** )

 
คงต้องมีใ
Cm 
ครที่ต้องการ
Gm 
 
 
ฉันใฝ่ฝัน
Ab 
หยิบยื่นหัวใจ
Eb 
 
คงต้องมีใ
Cm 
ครที่ต้องการ
Gm 
ฉัน
 
ที่จะรัก
Ab 
  
 
 
Bb 
ตลอดไป

INSTRU | Eb | Cm | Ab | Bb | ( 2 Times )
INSTRU | Cm | Gm | Ab | Eb |
INSTRU | Cm | Gm | Ab | Bb | Bb | Bb |

( ** )

INSTRU | Eb |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites