คอร์ดเพลง ชวนน้องทงเบ็ด
ศิลปิน สิงห์บ่าว ฮิตเลอร์
คอร์ดทั้งหมด G C Em D
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G | C G |
INTRO | G Em | C G | G |

 
ขึ้นเขา
ไปติดกล้วยเถื่อน
 
ไม่ทันถึงเรือน
ขุดเดือนทงเบ็ด
 
พอไปถึงหนองเดือนพองเผล็ด
Em 
 
มือซ้ายถือเบ็ด
มือขวาเด็ดเดือน

 
ชวนคนสวย
ไปนั่งข้างหนอง
 
พี่โดดคลอง
Em 
นวลน้องทงเบ็ด
 
คนสวย
อย่านั่งหน้างอ
 
ไม่นานหนอ
ปลาก็กินเบ็ด

 
พี่บ่าว
นั่งคอยที่ห้วย
 
น้องสาว
Em 
นั่งคอยที่ห้วย
 
วิถีข
องคนบ้านป่า ง่ายๆ นี่หนา

 
น้อง
Em 
นั่งทงเบ็ด
 
เดือนแผล็ด
ๆ 
 
เบ็ดยังไม่กิน
 
พี่บ่
Em 
าวช่วยทก 
 
น้องก็ทก
 
เบ็ดเลยขาดวิ่น

 
พี่บ่าว
ขอบหยังโหยง
 
มาโก้งโค้ง
หยันโหยงหม้ายน้อง
 
ถ้าเธอ
Em 
นั้นอยากลอง
 
มาโดดคลอง
กับพี่บ่าวหม้าย

 
อิชวน
ไปวิดลูกคลัก
 
แล้วบอกรัก
กับเธอใกล้ๆ
 
ไอ่เรา
Em 
บ้านๆ 
 
สไตล์
 
มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

INSTRU | G | C G |
INSTRU | G Em | C G | G |

 
ชวนคนสวย
ไปนั่งข้างหนอง
 
พี่โดดคลอง
Em 
นวลน้องทงเบ็ด
 
คนสวย
อย่านั่งหน้างอ
 
ไม่นานหนอ
ปลาก็กินเบ็ด

 
พี่บ่าว
นั่งคอยที่ห้วย
 
น้องสาว
Em 
นั่งคอยที่ห้วย
 
วิถีข
องคนบ้านป่า ง่ายๆ นี่หนา

 
น้อง
Em 
นั่งทงเบ็ด
 
เดือนแผล็ด
ๆ 
 
เบ็ดยังไม่กิน
 
พี่บ่
Em 
าวช่วยทก 
 
น้องก็ทก
 
เบ็ดเลยขาดวิ่น

 
พี่บ่าว
ขอบหยังโหยง
 
มาโก้งโค้ง
หยันโหยงหม้ายน้อง
 
ถ้าเธอ
Em 
นั้นอยากลอง
 
มาโดดคลอง
กับพี่บ่าวหม้าย

 
อิชวน
ไปวิดลูกคลัก
 
แล้วบอกรัก
กับเธอใกล้ๆ
 
ไอ่เรา
Em 
บ้านๆ 
 
สไตล์
 
มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

 
ขึ้นเขา
ไปติดกล้วยเถื่อน
 
ไม่ทันถึงเรือน
ขุดเดือนทงเบ็ด
 
พอไปถึงหนองเดือนพองเผล็ด
Em 
 
มือซ้ายถือเบ็ด
มือขวาเด็ดเดือน

 
ขึ้นเขา
ไปติดกล้วยเถื่อน
 
ไม่ทันถึงเรือน
ขุดเดือนทงเบ็ด
 
พอไปถึงหนอง
เดือนพองเผล็ด
Em 
 
มือซ้ายถือเบ็ด
มือขวาเด็ดเดือน

INSTRU | G | C G |
INSTRU | G Em | C G | G |
INSTRU | G | C G |
INSTRU | G Em | C G | G |

 
พี่บ่าว
ขอบหยังโหยง
 
มาโก้งโค้ง
หยันโหยงหม้ายน้อง
 
ถ้าเธอ
Em 
นั้นอยากลอง
 
มาโดดคลอง
กับพี่บ่าวหม้าย

 
อิชวน
ไปวิดลูกคลัก
 
แล้วบอกรัก
กับเธอใกล้ๆ
 
ไอ่เรา
Em 
บ้านๆ 
 
สไตล์
 
มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

 
พี่บ่าว
ขอบหยังโหยง
 
มาโก้งโค้ง
หยันโหยงหม้ายน้อง
 
ถ้าเธอ
Em 
นั้นอยากลอง
 
มาโดดคลอง
กับพี่บ่าวหม้าย

 
อิชวน
ไปวิดลูกคลัก
 
แล้วบอกรัก
กับเธอใกล้ๆ
 
ไอ่เรา
Em 
บ้านๆ 
 
สไตล์
 
มารักกันหม้าย
อย่ามัวตกเบ็ด

OUTRO | G | C G |
OUTRO | G Em | C G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites