คอร์ดเพลง อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใคร
ศิลปิน OABNITHI
คอร์ดทั้งหมด Bb F Gm Ebm B F# G#m Em

INTRO | Bb | F/A | Gm | Ebm |

Bb 
  ไม่มีเวลาเลยใช่
F/A 
ไหม 
 
โอเคก็ได้ไม่
Gm 
เป็นไร
 
  ว่างเมื่อไ
Ebm 
หร่ไว้ค่อยอยู่ด้
F 
วยกัน
Bb 
  เธอไม่ค่อยว่างอยู่
F/A 
กับฉัน 
 
แต่ก็ยังว่างไปกับ
Gm 
ใคร
 
  ไม่เข้า
Ebm 
ใจแต่ก็ต้องเ
F 
ข้าใจ

Bb 
บ่อย บ่อย ครั้ง เริ่ม
F/A 
เกิดคำถาม
 
ว่า  
Gm 
ที่สองเราค่อยๆห่าง 
 
เธอนั้นยังรักกันอยู่
Ebm 
ไหม

 
อย่าเอาเว
Bb 
ลาของฉันไปให้
F/A 
ใคร 
 
ได้ไหม
 
อย่าทำเ
Gm 
หมือนใจฉันไม่
Ebm 
สำคัญ 
 
มันเจ็บทุกค
F 
รั้ง oh baby
Bb 
เหงาทั้งทั้งที่
F/A 
มีกัน 
 
แปลกสิ้นดี
 
ไม่อยากเรียก
Gm 
ร้อง 
 
แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบ
Ebm 
บนี้
 
ก็เพราะทั้งชี
F 
วิตมีเธอคนเดียว

B 
  อาจดูงี่เง่าเอา
F/A 
แต่ใจ
 
  หวังแค่ให้เธอนั้น
Gm 
เข้าใจ
 
  ที่เป็นแบ
Ebm 
บนี้ 
 
คำเดียวเลย
F 
คิดถึง

Bb 
กอดนานๆ 
 
เหมือนใ
F/A 
นวันวาน
 
เว
Gm 
ลาที่ควรเป็นของเรา
 
ให้มันเป็นของเราได้
Ebm 
ไหม 
 
 
F 

 
อย่าเอาเว
Bb 
ลาของฉันไปให้
F/A 
ใคร 
 
ได้ไหม
 
อย่าทำเ
Gm 
หมือนใจฉันไม่
Ebm 
สำคัญ 
 
มันเจ็บทุกค
F 
รั้ง oh baby
Bb 
เหงาทั้งทั้งที่
F/A 
มีกัน 
 
แปลกสิ้นดี
 
ไม่อยากเรียก
Gm 
ร้อง 
 
แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบ
Ebm 
บนี้
 
ก็เพราะทั้งชี
F 
วิตมีเธอคนเดียว

E 
  หรือรักของ
Dm 
เรามีปัญหา
 
แต่ไม่
Cm 
รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใครบอกได้ไหม
 
จะ
Eb 
ได้แก้ไ
F 
ขให้เ
Eb 
ธอ
 
หรือถ้าเธอแค่หม
Dm 
ดรัก
 
ก็ขอแค่พูด
Cm 
ตรงๆมาเลยได้ไ
F 
หม 
 
 
F# 

 
อย่าเอาเว
B 
ลาของฉันไป
F#/A# 
ให้ใคร 
 
ได้ไหม
 
อย่าทำเ
G#m 
หมือนใจฉันไม่สำ
Em 
คัญ 
 
มันเจ็บทุกค
F# 
รั้ง oh baby
B 
เหงาทั้งทั้งที่
F#/A# 
มีกัน 
 
แปลกสิ้นดี
 
ไม่อยากเรียก
G#m 
ร้อง 
 
แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบ
Em 
บนี้
 
ก็เพราะทั้งชี
F# 
วิตมีเธอคนเดียว

 
อย่าเอาเว
Bb 
ลาของฉันไปให้
F/A 
ใคร 
 
ได้ไหม
 
อย่าทำเ
Gm 
หมือนใจฉันไม่
Ebm 
สำคัญ 
 
มันเจ็บทุกค
F 
รั้ง oh baby
Bb 
เหงาทั้งทั้งที่
F/A 
มีกัน 
 
แปลกสิ้นดี
 
ไม่อยากเรียก
Gm 
ร้อง 
 
แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบ
Ebm 
บนี้
 
ก็เพราะทั้งชี
F 
วิตมีเธอคนเ
B 
ดียว 
 
 
F#/A# 

 
ไม่อยากเรียก
G#m 
ร้อง 
 
แต่ใจมันฟ้องให้ทำแบ
Em 
บนี้
 
เพราะทำขนาด
F# 
นี้เธอก็ยังไป

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites