คอร์ดเพลง จอมขวัญ
ศิลปิน ASIA7
คอร์ดทั้งหมด C Em Am Gm G Dm7 F
คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | C | Em | Am | Gm C |
INTRO | F Em | Dm7 G |

C 
  ไม่อาจตอ
Em 
บได้เลย
Am 
  ว่าด้วยเหตุอัน
Gm 
ใดหนอ 
 
 
C 
 
  
F 
ใจฉันเฝ้า
Em 
รอ 
 
รอ
Dm7 
เธอแต่เธอทุก
G 
ครา

C 
  และมิอาจตอ
Em 
บได้เลย
Am 
  ใยใจจึงเ
Gm 
รียกหา  
C 
 
  
F 
เพ้อละเมอ 
 
 
Em 
พรรณนา 
 
ถึง
Dm7 
เธอ.. 
 
 
G 

 
รู้สึกไ
F 
หม.. 
 
หัวใจสองเราผูก
C 
กัน
 
คล้ายดั่งว่าเธอกับ
D7 
ฉัน 
 
หวนพบคืนวันกลับ
G 
มา

C 
แค่ได้พบ 
 
 
Em 
สบตากัน
Am 
เพียงเท่านั้นเหมือน
Gm 
ฉัน
 
รักเ
C 
ธอ 
 
มาแ
F 
สน.. 
 
 
Em 
นาน
Dm7 
เฝ้าห่วงหา 
 
อา
G 
วรณ์ถึงเธอ

C 
เจ้าจอมเอย 
 
 
Em 
จอมขวัญ
Am 
ฉันพ่ายแพ้ให้เ
Gm 
ธอ 
 
ซะแ
C 
ล้ว 
 
ทุก
F 
ทาง.. 
 
 
Em 
 
แม้น
Dm7 
พบชาติใด 
 
ฉัน
G 
ขอรักเธอผู้เดียว

INSTRU | C | Em | Am | Gm C |
INSTRU | F Em | Dm7 G |

C 
  ไม่อาจตอ
Em 
บได้เลย
Am 
  หากสักวันเธอพ
Gm 
ลันหาย  
C 
 
  
F 
ใจฉันคงส
Em 
ลาย 
 
ชีพม
Dm7 
ลาย.. 
 
 
G 

 
เธอรู้ไ
F 
หม 
 
หัวใจสองเราผูก
C 
กัน
 
คล้ายดั่งว่าเธอกับ
D7 
ฉัน 
 
หวนพบคืนวันกลับ
G 
มา

C 
แค่ได้พบ 
 
 
Em 
สบตากัน
Am 
เพียงเท่านั้นเหมือน
Gm 
ฉัน
 
รักเ
C 
ธอ 
 
มาแ
F 
สน.. 
 
 
Em 
นาน
Dm7 
เฝ้าห่วงหา 
 
อา
G 
วรณ์ถึงเธอ

C 
เจ้าจอมเอย 
 
 
Em 
จอมขวัญ
Am 
ฉันพ่ายแพ้ให้เ
Gm 
ธอ 
 
ซะแ
C 
ล้ว 
 
ทุก
F 
ทาง.. 
 
 
Em 
 
แม้น
Dm7 
พบชาติใด 
 
ฉัน
G 
ขอรักเธอผู้เ
C 
ดียว

Em 
  แม้ชะ
Am 
ตาขีดไว้ 
 
ให้เ
Gm 
ราต้องไ
C 
กลห่าง
F 
  จะยึดมั่นโดยชีวา 
 
จะ
D7 
ขอรักเธอเท่า
G 
นั้น

INSTRU | C Em | Am Gm C |
INSTRU | F Em | Dm7 G |
INSTRU | C Em | Am Gm C |
INSTRU | F Em | Dm7 G |

C 
แค่ได้พบ 
 
 
Em 
สบตากัน
Am 
เพียงเท่านั้นเหมือน
Gm 
ฉัน
 
รักเ
C 
ธอ 
 
มาแ
F 
สน.. 
 
 
Em 
นาน
Dm7 
เฝ้าห่วงหา 
 
อา
G 
วรณ์ถึงเธอ

C 
เจ้าจอมเอย 
 
 
Em 
จอมขวัญ
Am 
ฉันพ่ายแพ้ให้เ
Gm 
ธอ 
 
ซะแ
C 
ล้ว 
 
ทุก
F 
ทาง.. 
 
 
Em 
 
แม้น
Dm7 
พบชาติใด 
 
ฉัน
G 
ขอรักเธอผู้เดียว

C 
แค่ได้พบ 
 
 
Em 
สบตากัน
Am 
ราวกับฉัน
Gm 
ได้รัก 
 
รักเ
C 
ธอมาแ
F 
สน..
Em 
นาน
Dm7 
เฝ้าห่วงหาอา
G 
วรณ์ถึงเธอ

C 
เจ้าจอมเอย 
 
 
Em 
จอมขวัญ
Am 
ฉันพ่ายแพ้ให้เ
Gm 
ธอ 
 
ซะแ
C 
ล้ว 
 
ทุก
F 
ทาง.. 
 
 
Em 
 
แม้น
Dm7 
พบชาติใด 
 
ฉัน
G 
ขอรักเธอผู้เ
 
ดียว

OUTRO | C Em | Am Gm C |
OUTRO | F Em | Dm7 G |
OUTRO | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites