คอร์ดเพลง ไม่เหลือใจ
ศิลปิน New Travelers
คอร์ดทั้งหมด E Am A Bm C#m G#m F#m B
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | Am |
INTRO | E | Am | E | Am |

 
หยุด
E 
คิด.. 
 
ได้
Am 
แล้วว่ามีเธออยู่
 
อยู่เคียงข้า
E 
งฉัน
 
ไม่ใช่
Bm 
ฝันนี้คือเรื่องจ
E 
ริง
 
ความห
A 
วังเล็กๆ 
 
ของฉัน
 
คง
G#m 
ก้าวเดินไป
C#m 
ไม่ได้
 
คนที่ฉัน
F# 
รักที่สุด 
 
ได้เป
B 
ลี่ยนไปแล้ว

 
ไม่มีสิทธิ์
E 
รั้งใจเธอให้กลับมา
 
ให้ร้องอ้อนวอนเท่าไหร่
 
 
ก็เธอไม่เ
F#m 
หลือใจ 
 
จะ
B 
ทำอะไรก็สายไป
 
ฉันเ
E 
จ็บ เหลือเกิน แทบขาดใจ
 
ทำไมไม่
F#m 
ลืมง่ายๆ 
 
หัวใจ
 
ทำไมต้อง
Am 
จำว่ามีเ
B 
ธอ 
 
อยู่ทุก
 
วัน

INSTRU | E | Am |

 
ที่ยังเห
E 
ลือ..
 
เหมือน
Am 
ภาพทรงจำเลือนลาง
 
ที่ยังไม่ไ
E 
ปไหน..
 
ยังอยู่ตร
Bm 
งนี้ในใจฉัน
E 
ทุกเวลา
 
ความห
A 
วังเล็กๆของฉัน
 
คง
G#m 
ก้าวเดินไป
C#m 
ไม่ได้
 
คนที่ฉัน
F# 
รักที่สุด 
 
ได้เปลี่ยนไปแ
B 
ล้ว

 
ไม่มีสิทธิ์
E 
รั้งใจเธอให้กลับมา
 
ให้ร้องอ้อนวอนเท่าไหร่
 
 
ก็เธอไม่เ
F#m 
หลือใจ 
 
จะ
B 
ทำอะไรก็สายไป
 
ฉันเ
E 
จ็บ เหลือเกิน แทบขาดใจ
 
ทำไมไม่
F#m 
ลืมง่ายๆ 
 
หัวใจ
 
ทำไมต้อง
Am 
จำว่ามีเ
B 
ธอ 
 
อยู่ทุกวัน

F#m 
  ส่วนฉันต้องเดินจา
G#m 
กไป
 
  ให้เ
A 
ขาได้ใกล้ชิด 
 
กอดเธอไว้ทั้งหัวใจ
 
  แทน
B 
ที่ฉัน

INSTRU | E | Am | E | Am |
INSTRU | F#m | C#m | D | B |

 
ไม่มีสิทธิ์
E 
รั้งใจเธอให้กลับมา
 
ให้ร้องอ้อนวอนเท่าไหร่
 
 
ก็เธอไม่เ
F#m 
หลือใจ 
 
จะ
B 
ทำอะไรก็สายไป
 
ฉันเ
E 
จ็บ เหลือเกิน แทบขาดใจ
 
ทำไมไม่
F#m 
ลืมง่ายๆ 
 
หัวใจ
 
ทำไมต้อง
Am 
จำว่ามีเ
B 
ธอ

 
ไม่มีสิทธิ์
E 
รั้งใจเธอให้กลับมา..
 
ก็เธอไม่เห
D 
ลือใจ.. 
 
 
B 

 
ฉันเ
E 
จ็บเหลือเกิน 
 
แทบขาดใจ
 
ทำไมไม่
A 
ลืมง่ายๆหัวใจ
 
ทำไมต้อง
Am 
จำว่ามีเธอ 
 
 
B 
 
อยู่ทุกวัน..  
E 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites