คอร์ดเพลง สาวลำดวน
ศิลปิน ไทเดินเล่น feat. เกมส์ สุจิตรา
คอร์ดทั้งหมด F C Dm Cm Bb Am Gm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F C | Dm Cm F |
INTRO | Bb Am | Gm C |

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา 
 
 
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน
 
ได่บ่หล่า..
 

F 
อ้ายเป็นบ่าวอีสานที่ไปทำง
C 
านที่เคยผลัดจากถิ่น
Dm 
อยู่กรุงเทพมานานเพิ่งถืกผู้
Cm 
สาวเมืองกรุงเขาม้างทิ่ม
Bb 
หอบเอาใจมาหลีกลี่ 
 
 
Am 
จนมาเจอแม่ยุพิน
Gm 
ผู้สาวแก้มแดง 
 
เจ้า
C 
คือสะมางามแฮง

F 
สุขใจเหลือเกิน 
 
เมื่ออ้
C 
ายได้แนมมองเจ้าจากตรงนี้
Dm 
อยากให้เจ้าลอง 
 
เปิด
Cm 
ใจให้อ้ายคอยพิจารณา
Bb 
แล้วน้องคนงามจะ
Am 
มักอ้ายหรือจะให้อ้ายจา
Gm 
กลา
 
จะบ่ห้ามนาง คั่นเ
C 
ว้ากับอ้ายแล้วมันบ่ถืกตา

F 
  โอ้ย..
C 
  จะแมนหลงนางแม่ลำ
Dm 
ดวนเอ้ย
Cm 
 
  คึดนำน้องน
F 
างนอนบ่หลับ
Bb 
เลย
 
  แม่ทราม
Am 
เชย 
 
ปานว่าคนบ่
Gm 
เคยคนบ่เคย 
 
ฮั
C 
กใคร

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา 
 
 
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา 
 
 
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน
 
ได่บ่หล่า เอย..
 

INSTRU | F C | Dm Cm F |
INSTRU | Bb Am | Gm C |

F 
อ้ายบ่เคยเฮ็ดไฮเฮ็ด
C 
นายอมรับว่าบ่เคย
Dm 
บ่เคยหาปูหา
Cm 
ปลา
 
หว่านกงหว่านก
F 
ล้ากะบ่
Bb 
เคย
 
แต่คั่นได้ใจน้องนางทราม
Am 
เชย
 
ยากเย็นป่านได้อ้ายกะบ่ย่าน
Gm 
เลย
 
มีใจที่ฮักที่อ้ายพร้อมจะเ
C 
กย
 
อยากสิเป็นลูกเขยของแม่เจ้าจังเ
F 
ลย.. 
 
 
C 

Dm 
โอ้ โอ๋ย โอย.
Cm 
F 
Bb 
 
น้อ
Am 
..
 
ละ
Gm 
บ่าว 
 
คนไคเ
C 
อ้ย..
 
อ้าย
Dm 
เอ๋ย ย่านบ่ใจ อย่ามาเว้า
 
คันบ่เอาจริงอย่า
C 
ว่า
 
ย่านตั่วให้คะลาดล้มให้ใจน้อง คนิ
Dm 
งนำ
 
อ้ายเอย..
 

 
อ้าย
Dm 
เอ๋ย ย่านปากหวาน ดอกมาเกี้ยว
 
มาเทียวทาง ให้ฮ้างเปล่า  
 
 
คันแม่นจริงใจคือเว้า ให้มาโลดเด้อพี่เ
C 
ด้อ
 
อ้าย
Dm 
เอย อ้ายเอย อ้ายเอ้ย..

 
โอ้พ่อทราม
Dm 
เชย 
 
น้อง
C 
ยังบ่เคยฮั
Dm 
กไผ
 
ย่านแต่ทาง
Bb 
อ้าย 
 
มาห
C 
ลอก 
 
ให้ฮำฮอน
F 
หา
 
หากอ้ายฮัก
Dm 
จริง 
 
ทางน้องบ่มี
Gm 
ปัญหา
 
ยินดีรับอ้ายเข้
Am 
ามา
 
เป็นเขยพ่อ
C 
ตา 
 
แม่ยายฮ่ว
F 
มเฮือน.. 
 
 
Dm 

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน

 
หอมจนอยากดมก
F 
ลิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มน
C 
วล
 
เมื่อได้กลับคืน
Dm 
ถิ่นอ้ายถืกใจหลายลำ
Cm 
ดวน
F 
หัวใจอ้ายจะ
Bb 
ลอยจะหลุดออกไปหา
Am 
เพียงย่างผ่านช่างงามตา 
 
 
Gm 
ขอได้บ่แนมอ้ายจัก
C 
หน
 
ได่บ่หล่า..เอย..
 

INSTRU | F C | Dm Cm F |
INSTRU | Bb Am | Gm C |

F 
อ้ายบ่เคยเฮ็ดไฮเฮ็ด
C 
นายอมรับว่าบ่เคย
Dm 
บ่เคยหาปูหา
Cm 
ปลา
 
หว่านกงหว่านก
F 
ล้ากะบ่
Bb 
เคย
 
แต่คั่นได้ใจน้องนางทราม
Am 
เชย
 
ยากเย็นป่านได้อ้ายกะบ่ย่าน
Gm 
เลย
 
มีใจที่ฮักที่อ้ายพร้อมจะเ
C 
กย
 
อยากสิเป็นลูกเขยของแม่เจ้าจังเ
 
ลย..

OUTRO | Bb Am | Gm C | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites