คอร์ดเพลง ออกมาเถอะเธอ
ศิลปิน พ็อก บิ๊กอายส์
คอร์ดทั้งหมด C G F Am
คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ

INTRO | C | G | F G | C |

C 
รู้ดีว่าบางทีเธอมีควา
G 
มสุข
 
แต่
F 
สุขจริงๆ 
 
หรือ
G 
ชั่วคราวเท่า
C 
นั้น
C 
เสพติดความรักไม่ต่างอะไ
G 
รกัน
 
กับเสพติด
Am 
ยามึนเมา
F 
รู้ว่ามันไม่
G 
ดีแต่ยังไม่ยอ
C 
มหยุด

 
ทำไมเ
F 
ราจึงปล่อยให้คนคนนึง
 
ทำร้
G 
ายกันได้นานขนา
Am 
ดนี้
 
ความสัม
F 
พันธ์ที่มีเธอเองก็รู้
G 
ดีว่ามันจบอ
C 
ย่างไร
 
หาก
F 
มันไม่ชัดเ
G 
จน 
 
เธอเองที่
Am 
เสียใจ
 
เธอเคย
F 
มีความสุขมากม
G 
ายกว่าที่เ
C 
ป็นอยู่ 
 
 
G 

 
เดินออก
C 
มาซะเถอะเธอ
 
ที่ตรง
G 
นั้น 
 
ไม่ใช่ที่ของเธอ
 
อย่า
Am 
ฝืน 
 
รักคนอื่นที่เ
F 
ขาไม่ได้รักเธอ
 
หลุดออก
C 
ไปใช้ชีวิตของเธอ
 
ชี
G 
วิตเธอมีค่าเสมอ 
 
ไม่มีใ
Am 
ครด้อยค่าเธอ
 
นอกจากเ
F 
ธอ.
G 
..ด้อยค่าตัวเ
C 
อง 
 
 
G 

C 
มันต้องจบลงไปในที่
G 
สุด
F 
สุดทางไม่อาจ
G 
ทำให้สมห
C 
วัง
C 
ออกจากความสัมพันธ์ที่บั่นท
G 
อนพลัง
 
มันอาจต้อง
Am 
ใช้เวลา 
 
แต่สุดท้
F 
ายมันก็คุ้ม
G 
ค่าที่
C 
สุด

 
ทำไมเ
F 
ราจึงปล่อยให้คนคนนึง
 
ทำร้
G 
ายกันได้นานขนา
Am 
ดนี้
 
ความสัม
F 
พันธ์ที่มีเธอเองก็รู้
G 
ดีว่ามันจบอ
C 
ย่างไร
 
หาก
F 
มันไม่ชัดเ
G 
จน 
 
เธอเองที่
Am 
เสียใจ
 
เธอเคย
F 
มีความสุขมากม
G 
ายกว่าที่เ
C 
ป็นอยู่ 
 
 
G 

 
เดินออก
C 
มาซะเถอะเธอ
 
ที่ตรง
G 
นั้น 
 
ไม่ใช่ที่ของเธอ
 
อย่า
Am 
ฝืน 
 
รักคนอื่นที่เ
F 
ขาไม่ได้รักเธอ
 
หลุดออก
C 
ไปใช้ชีวิตของเธอ
 
ชี
G 
วิตเธอมีค่าเสมอ 
 
ไม่มีใ
Am 
ครด้อยค่าเธอ
 
นอกจากเ
F 
ธอ.
G 
..ด้อยค่าตัวเ
C 
อง

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Am | F G | C | G |

 
เดินออก
C 
มาซะเถอะเธอ
 
ที่ตรง
G 
นั้น 
 
ไม่ใช่ที่ของเธอ
 
อย่า
Am 
ฝืน 
 
รักคนอื่นที่เ
F 
ขาไม่ได้รักเธอ

 
เดินออก
C 
ไปใช้ชีวิตของเธอ
 
ชี
G 
วิตเธอมีค่าเสมอ 
 
ไม่มีใ
Am 
ครด้อยค่าเธอ
 
นอกจากเ
F 
ธอ.
G 
..ด้อยค่าตัวเ
C 
อง

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites