คอร์ดเพลง ไม่อยากจะเชื่อเลย
ศิลปิน เบสท์ สิงห์มิวสิค
คอร์ดทั้งหมด D Em F#m G A Bm

Tune to Eb
INTRO | D A/C# | Bm A |
INTRO | G F#m | Em A |

D 
  เธอยกใจให้
A/C# 
เขาแล้ว
Bm 
  เธอยกให้ทั้งก
A 
ายและวิญญาณ
 
  
D 
ทั้งที่รู้ว่า
A/C# 
เขาไม่เคยต้องการ
Em 
  แต่เธอก็
A 
ยินดี
 
D 
  เธอยกมันให้
A/C# 
เขาแล้ว
Bm 
  เธอทุ่มเทให้เ
A 
ขาเลยเต็มที่
 
  
G 
ทั้งที่เขาไม่
F#m 
เห็นในความดี
Em 
  แต่เธอก็เ
A 
ต็มใจ

 
นี่หน่ะ
Bm 
หรือที่ใครเขา
F#m 
พูดกัน
 
ที่บอกว่า
G 
รักทำให้
A 
คนนั้นต
D 
าบอด
 
ทั้งที่
Bm 
เขาทำเธอเสีย
F#m 
ใจตลอด
 
แต่เธอพ
G 
ร้อมอภัยให้เ
A 
ขา

 
ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่จ
D 
ริงใจ 
 
เธอก็ยังจะเ
A 
ลือกเขา
 
ทำให้เธอนั้น
Bm 
มัวเมา 
 
ทำให้เธอ
A 
สับสน
 
เธอได้ห
G 
ลงเขาไปติดกับ
F#m 
รักที่มืดมน
 
ให้
Em 
เธอคิดได้สัก
A 
ที

 
ใครก็เตือนและค
D 
อยบอก 
 
เธอไม่เคยจ
A 
ะฟังเขา
 
แกล้งทำเป็นว่า
Bm 
หูเบา 
 
ทั้งที่เ
A 
ธอรู้
 
เธอนั้น
G 
รู้อยู่เต็มอก 
 
ว่า
F#m 
เขานั้นโกหก
 
แต่
Em 
เธอก็ยอมให้เ
A 
ขา 
 
ไม่อยากจะเ
D 
ชื่อเลย
A 
 
Bm 
 
A 

D 
  เธอให้เขาเป็นดั่ง
A/C# 
ความฝัน
Bm 
  ทั้งที่รู้เขาไม่เ
A 
คยเห็นความสำคัญ
 
  
D 
ของเธอเลย 
 
 
A/C# 
สักครั้ง
 
  แต่
Em 
เธอยังยืนยันจะเ
A 
ฝ้ารอ

 
นี่หน่ะ
Bm 
หรือที่ใครเขา
F#m 
พูดกัน
 
ที่บอกว่า
G 
รักทำให้
A 
คนนั้นต
D 
าบอด
 
ทั้งที่
Bm 
เขาทำเธอเสีย
F#m 
ใจตลอด
 
แต่เธอพ
G 
ร้อมอภัยให้เ
A 
ขา

 
ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่จ
D 
ริงใจ 
 
เธอก็ยังจะเ
A 
ลือกเขา
 
ทำให้เธอนั้น
Bm 
มัวเมา 
 
ทำให้เธอ
A 
สับสน
 
เธอได้ห
G 
ลงเขาไปติดกับ
F#m 
รักที่มืดมน
 
ให้
Em 
เธอคิดได้สัก
A 
ที

 
ใครก็เตือนและค
D 
อยบอก 
 
เธอไม่เคยจ
A 
ะฟังเขา
 
แกล้งทำเป็นว่า
Bm 
หูเบา 
 
ทั้งที่เ
A 
ธอรู้
 
เธอนั้น
G 
รู้อยู่เต็มอก 
 
ว่า
F#m 
เขานั้นโกหก
 
แต่
Em 
เธอก็ยอมให้เ
A 
ขา 
 
ไม่อยากจะเ
D 
ชื่อเลย
A 

INSTRU | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |

 
ก็พึ่ง
Bm 
รู้ว่าอนุ
F#m 
ภาพแห่งรัก
 
มัน
G 
ร้ายแรงเ
A 
กินต้านทา
D 
นไหว
 
จากที่
Bm 
ฉันได้เคยนิ
F#m 
ยามเชื่อว่าเข้า
G 
ใจ
 
ที่จริงมันไม่ใช่เ
A 
ลย..

 
นี่หน่ะ
Bm 
หรือที่ใครเขา
F#m 
พูดกัน
 
ที่บอกว่า
G 
รักทำให้
A 
คนนั้นต
D 
าบอด
 
ทั้งที่
Bm 
เขาทำเธอเสีย
F#m 
ใจตลอด
 
แต่เธอพ
G 
ร้อมอภัยให้เ
A 
ขา

 
ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่จ
D 
ริงใจ 
 
เธอก็ยังจะเ
A 
ลือกเขา
 
ทำให้เธอนั้น
Bm 
มัวเมา 
 
ทำให้เธอ
A 
สับสน
 
เธอได้ห
G 
ลงเขาไปติดกับ
F#m 
รักที่มืดมน
 
ให้
Em 
เธอคิดได้สัก
A 
ที

 
ใครก็เตือนและค
D 
อยบอก 
 
เธอไม่เคยจ
A 
ะฟังเขา
 
แกล้งทำเป็นว่า
Bm 
หูเบา 
 
ทั้งที่เ
A 
ธอรู้
 
เธอนั้น
G 
รู้อยู่เต็มอก 
 
ว่า
F#m 
เขานั้นโกหก
 
แต่
Em 
เธอก็ยอมให้เ
A 
ขา 
 
ไม่อยากจะเ
D 
ชื่อเลย
A 
 
Bm 
 
A 

 
เธอนั้น
G 
รู้อยู่เต็มอก 
 
ว่า
F#m 
เขานั้นโกหก
 
แต่
Em 
เธอก็ยอมให้เ
A 
ขา 
 
ไม่อยากจะเ
D 
ชื่อเลย

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites