คอร์ดเพลง ผิดหน้าที่ (Responsibility)
ศิลปิน TIGGER (ทิกเกอร์)
คอร์ดทั้งหมด A E F#m D C#m Bm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A E | F#m D |

A 
  ชัดเจนอยู่แ
D 
ล้วเราเป็น
F#m 
อะไร
 
  แค่เพื่อนพี่น้
D 
องที่คอยห่วงใ
A 
 
  คือตำแห
E 
น่งที่เธอมอ
F#m 
บให้  
E 

A 
  ชัดเจนอยู่แ
E 
ล้วควรทำ
F#m 
อะไร
 
  ให้คำปรึก
D 
ษา 
 
ให้คำปลอบ
A 
ใจ
 
  และยิน
E 
ดีเมื่อเธอพบใ
F#m 
ครคนใ
E 
หม่

 
แต่ไม่
D 
รู้..ทำ
C#m 
ไม 
 
ภายในใ
Bm 
จกลับยังเป็นอย่าง
E 
นี้

 
มีหน้า
A 
ที่เป็นแค่เพื่อนที่
E 
ดี
 
แต่ตอนสุด
F#m 
ท้ายผิดหน้าที่ทุก
E 
ที
 
หลงรักเ
D 
ธอไปทำ
C#m 
ไงดี 
 
ทำไ
Bm 
มถึงเป็นอย่าง
E 
นี้

 
มีหน้า
A 
ที่แค่ปรึกษาดู
E 
แล
 
แต่ห่วงใย
F#m 
เกินจนไม่มีข้อ
E 
แม้
 
ต้องขอโ
D 
ทษเธอไว้
C#m 
ตรงนี้
 
ความ
D 
รับผิดชอบหน้
E 
าที่ของฉัน
A 
ไม่มี

A 
  ก็คงต้องขอโทษเ
E 
ธอเอาไว้
F#m 
สักที
 
  ความรู้สึกที่
D 
มี it’s never meant to be
A 
  ได้แต่หวังว่าเ
E 
ธอ 
 
จะไม่ว่า
F#m 
อะไร 
 
ที่ฉันคิดไ
E 
กล

 
Could you just let me stay a
A 
round 
 
please?
E 
Could you just let me stay a
F#m 
round please?  
D 

 
เพราะว่าตัวของฉันเ
A 
องก็ไม่อยากจะคิดไ
E 
กล
 
กลัวต้องสูญเสียเธอไ
F#m 
ปแล้วจะทำอย่าง
E 
ไร

 
แต่ไม่
D 
รู้ทำ
C#m 
ไม
 
ภายในใ
Bm 
จกลับไม่เคยฟังเหตุ
E 
ผลกันเลย

 
มีหน้า
A 
ที่เป็นแค่เพื่อนที่
E 
ดี
 
แต่ตอนสุด
F#m 
ท้ายผิดหน้าที่ทุก
E 
ที
 
หลงรักเ
D 
ธอไปทำ
C#m 
ไงดี 
 
ทำไ
Bm 
มถึงเป็นอย่าง
E 
นี้

 
มีหน้า
A 
ที่แค่ปรึกษาดู
E 
แล
 
แต่ห่วงใย
F#m 
เกินจนไม่มีข้อ
E 
แม้
 
ต้องขอโ
D 
ทษเธอไว้
C#m 
ตรงนี้
 
ความ
D 
รับผิดชอบหน้
E 
าที่ของฉันไม่มี

Bm 
  ทั้งที่รู้ฉันควรทำอย่า
C#m 
งไร
 
  ทั้งที่รู้เธอสำคัญแค่ไ
D 
หน
 
  แต่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่มันไม่มี  
 

INSTRU | Bm | C#m | D | E | E |

 
มีหน้า
A 
ที่เป็นแค่เพื่อนที่
E 
ดี
 
แต่ตอนสุด
F#m 
ท้ายผิดหน้าที่ทุก
E 
ที
 
หลงรักเ
D 
ธอไปทำ
C#m 
ไงดี 
 
ทำไ
Bm 
มถึงเป็นอย่าง
E 
นี้

 
มีหน้า
A 
ที่แค่ปรึกษาดู
E 
แล
 
แต่ห่วงใย
F#m 
เกินจนไม่มีข้อ
E 
แม้
 
ต้องขอโ
D 
ทษเธอไว้
C#m 
ตรงนี้
 
ความ
D 
รับผิดชอบหน้
E 
าที่ของฉันไม่มี

INSTRU | A E | F#m E | D C#m |

 
ความ
Bm 
รับผิดชอบหน้า
E 
ที่ของฉันไม่มี

OUTRO | A E | F#m E |
OUTRO | D C#m | D E C#/F F#m | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites