คืนที่ดาวเต็มฟ้า – ปราโมทย์ วิเลปะนะ


INTRO | D | E | G | D |

 
ล่อยให้ใจ 
 
เข้าข้าง
ตัวเองทุกที
 
ว่
าจะมี
เธออยู่กั
บฉัน
 
ม้วันนี้ 
 
จะยัง
ไม่มีวันนั้น
 
ก็
จะฝัน
จะเฝ้า
รอ
Em 
 
F#m 

 
* เ
พราะคำว่ารัก 
 
จะมีใ
F#m 
ห้เธอเท่านั้น
Bsus4 
 
 
Em 
นใจฉัน
ไม่มีที่ว่าง
ให้ใคร
Em 
 
F#m 
 
อยาก
ให้วันพรุ่งนี้ 
 
เธอรับ
F#m 
รู้และเข้าใจ
Bsus4 
 
 
ให้ว่า
Em 
มีใคร 
 
ที่พร่ำเพ้อ
Asus4 
 

 
** (ใน)คืน
ที่ดาวเต็มฟ้า 
 
ฉันจินตนา
F#m 
การถึงหน้าเธอ
 
ละเมอ
Em 
ไปไกล
Asus4 
มองไม่เห็น
เป็นดาว
 
จันท
ร์ที่ดูสดใสนั้นเป็นดั่งใจเ
F#m 
ธอหรือเปล่า
Bsus4 
 
 
หากมัน
Em 
เป็นจริง 
 
จะเก็บ
Asus4 
เอาจันทร์ 
 
(มาใส่ใจ)

INSTRU | D | Asus4 A |

 
ม้ไม่รู้ 
 
ว่าเธอ
จะอยู่ไหน
 
อฝากใจ
ไปถึง
หน่อย
 
จดวงนี้ 
 
อาจยังEมีค่าน้อย
 
ต่จะคอย
 เพียงรัก
เธอ 
 
 
Asus4 

INSTRU | D | F#m Bsus4 B |
INSTRU | Em Asus4 | D G |
INSTRU | F#m | Bsus4 B |
INSTRU | Em F#m | Asus4 A |

( ** ) ( * )

 
ในคืน
ที่ดาวเต็มฟ้า..
F#m 
 
Bsus4 
 
 
จะเก็บ
Em 
เอาจันทร์
Asus4 
…มาใส่ใจ
Dsus2 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites