คอร์ดเพลง สตอรี่สะตอใต้
ศิลปิน วงลิดี
คอร์ดทั้งหมด A E F#m D C#m Bm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | E |
INTRO | A E | F#m E |
INTRO | D E | A E | E |

 
สตอบ้าน
A 
ฉันเหมือนกันห
E 
ม้ายคล้ายสต
F#m 
อรี่
 
สตอบ้าน
A 
พี่นั้นของดีประจำเมือง
E 
ใต้

 
สตอ
D 
รี่พี่ไม่รู้
E 
จัก
 
ลูกตอ
C#m 
ควักเธอเข้าใจห
F#m 
ม้าย
 
คนบ้าน
Bm 
เราพอเข้าใจไ
E 
ด้ไม่ใ
A 
ช่คนกรุง

 
เธอ
F#m 
บอกว่าเชยเอาหนัด
C#m 
แหลงกลางอีหัดกะทองแดง
D 
พี่ไม่ได้แกล้ง 
 
พี่แห
E 
ลงแต่ภาษาบ้
A 
านเรา
 
ไอ
F#m 
ฟง ไอโฟนที่หรู ให้
C#m 
ฟรีพี่ก็ไม่เอา
 
กลางท่
D 
องที่หนำบ้านเ
E 
รานั้นบาย 
 
หว
A 
าครัน

 
ฉันเด็กใ
D 
ต้ 
 
E 
จมันได้เหมื
F#m 
อนกัน
 
หากเธอ
D 
นั้น..
E 
รักกับฉันลอ
A 
งแล
 
ให้
D 
รู้ดำรู้แดงไป
E 
ที 
 
สตอ
C#m 
รี่น้องนี้ไ
F#m 
ด้ทุมไป
 
มารู้
Bm 
จักสตอเมืองใ
E 
ต้ 
 
ลองหม้าย
A 
คนดี 
 
 
E 

INSTRU | F#m E | F#m E |
INSTRU | D C#m | C#m C# |
INSTRU | D E | F#m | D C#m |
INSTRU | Bm E | E |

 
เธอ
F#m 
บอกว่าเชยเอาหนัด
C#m 
แหลงกลางอีหัดกะทองแดง
D 
พี่ไม่ได้แกล้ง 
 
พี่แห
E 
ลงแต่ภาษาบ้
A 
านเรา
 
ไอ
F#m 
ฟง ไอโฟนที่หรู ให้
C#m 
ฟรีพี่ก็ไม่เอา
 
กลางท่
D 
องที่หนำบ้านเ
E 
รานั้นบาย 
 
หว
A 
าครัน

 
ฉันเด็กใ
D 
ต้ 
 
E 
จมันได้เหมื
F#m 
อนกัน
 
หากเธอ
D 
นั้น..
E 
รักกับฉันลอ
A 
งแล
 
ให้
D 
รู้ดำรู้แดงไป
E 
ที 
 
สตอ
C#m 
รี่น้องนี้ไ
F#m 
ด้ทุมไป
 
มารู้
Bm 
จักสตอเมืองใ
E 
ต้ 
 
ลองหม้าย
A 
คนดี

 
ให้
D 
รู้ดำรู้แดงไป
E 
ที 
 
สตอ
C#m 
รี่น้องนี้ไ
F#m 
ด้ทุมไป
 
มารู้
Bm 
จักสตอเมืองใ
E 
ต้ 
 
ลองหม้ายค
A 
นดี

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites