คอร์ดเพลง ฝันเฟื่อง
ศิลปิน Phumpak
คอร์ดทั้งหมด A C#m D E F#m
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

A 
อย่าเพิ่งรำคาญ
 
อีกไม่
C#m 
นานฉันจะไม่ผ่
D 
านให้เห็นหน้าเ
E 
ลย
 
และขอเว
A 
ลา..เปลี่ยน
C#m 
สถานะที่เราเ
D 
คย.. 
 
 
E 
 
คนน่ารำ
Bm 
คาญ 
 
ที่ยัง
E 
ฟุ้งซ่าน
 
ให้เธอ
C#m 
กลับมาได้ไหม
F#m 
เธอ..
 
ก็
Bm 
รู้ว่า
C#m 
มันฝันเ
D 
ฟื่องไปห
E 
น่อย 
 
ก็ไ
A 
ร้เธอ..

 
สบายดีไ
D 
หม 
 
เธอเป็นยังไงบ้างนะจาก
E 
วันนั้น
 
เข้านอนยังนอนไม่
A 
พอ
 
จะกินต้องรอให้ท้องว่าง
F#m 
อยู่ไหม
 
ดึกๆ ขับ
D 
รถช้าๆ ได้ไหม ที่ฉันเคย
E 
กำชับ
 
คบใครต้องดูให้
A 
ดี ยิ่งเธอใจดี ยิ่งต้อง
F#m 
ระวังไว้

 
ฉันยังเป็น
Bm 
ห่วง 
 
ทั้งที่ไม่มี
C#m 
สิทธิ์
 
เก็บไป
Bm 
คิด 
 
ทั้งที่เธอไป
C#m 
แล้ว
 
เพราะว่า
Bm 
ฉันยังติดอยู่ใน
C#m 
ห้วงอกหัก
 
ที่ยัง
D 
รักเธอมากม
E 
าย..

 
อย่าเพิ่งรำค
A 
าญ
 
อีกไม่
C#m 
นานฉันจะไม่ผ่
D 
านให้เห็นหน้าเ
E 
ลย
 
และขอเว
A 
ลา..เปลี่ยน
C#m 
สถานะที่เราเ
D 
คย.. 
 
 
E 
 
คนน่ารำ
Bm 
คาญ 
 
ที่ยัง
E 
ฟุ้งซ่าน
 
ให้เธอ
C#m 
กลับมาได้ไหม
F#m 
เธอ..
 
ก็
Bm 
รู้ว่า
C#m 
มันฝันเ
D 
ฟื่องไปห
E 
น่อย 
 
ก็ไ
A 
ร้เธอ..

 
ใครละจะ
D 
คุยแต่เธอ จะฟังแต่เธอ เมื่อเ
E 
ธอเหงา
 
แล้วใครจะปลอบหัวใ
A 
 
จะซบเธอไว้ข้างๆ เมื่อเ
F#m 
ธอเศร้า

 
ใครละจะ
Bm 
ปลุกเช้าที่เธอไ
C#m 
ม่ตื่น
 
ใครจะเ
Bm 
ตือนของที่เธอลืมไ
A 
ว้
 
ใครจะเ
Bm 
ข้าใจเธอเท่าที่
C#m 
ฉันเข้าใจ
 
ใครจะ
D 
รักเธอกว่า
E 
ฉัน..

 
อย่าเพิ่งรำค
A 
าญ
 
อีกไม่
C#m 
นานฉันจะไม่ผ่
D 
านให้เห็นหน้าเ
E 
ลย
 
และขอเว
A 
ลา..เปลี่ยน
C#m 
สถานะที่เราเ
D 
คย.. 
 
 
E 
 
คนน่ารำ
Bm 
คาญ 
 
ที่ยัง
E 
ฟุ้งซ่าน
 
ให้เธอ
C#m 
กลับมาได้ไหม
F#m 
เธอ..
 
ก็
Bm 
รู้ว่า
C#m 
มันฝันเ
D 
ฟื่องไปห
E 
น่อย 
 
ก็ไ
A 
ร้เธอ..

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm | E |

 
อย่าเพิ่งรำค
A 
าญ
 
อีกไม่
C#m 
นานฉันจะไม่ผ่
D 
านให้เห็นหน้าเ
E 
ลย
 
และขอเว
A 
ลา..เปลี่ยน
C#m 
สถานะที่เราเ
D 
คย.. 
 
 
E 
 
คนน่ารำ
Bm 
คาญ 
 
ที่ยัง
E 
ฟุ้งซ่าน
 
ให้เธอ
C#m 
กลับมาได้ไหม
F#m 
เธอ..
 
ก็
Bm 
รู้ว่า
C#m 
มันฝันเ
D 
ฟื่องไปห
E 
น่อย 
 
ก็ไ
A 
ร้เธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites