คอร์ดเพลง พี่จนทนได้หม้าย
ศิลปิน เจมส์ พีรพัฒน์
คอร์ดทั้งหมด C Em Am F G Dm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ต้นฉบับ

INTRO | C Em | Am | F G | C G |

 
ไม่มีเ
C 
งินมีทองคง
Em 
คล้องใจเธอไม่
Am 
อยู่
 
หากชี
F 
วิตไม่ได้เลิศ
G 
หรูคงอยู่กับเธอได้ไม่ไ
C 
ด้นาน 
 
 
C7 
 
หากไม่
F 
มีหลุยส์วิต
G 
ตอง 
 
กระ
Em 
เป๋าแบรนด์เนมบน
Am 
ห้าง
 
กินข้าวข้าง
Dm 
ทาง 
 
คงไม่มีท
G 
างจะรั้งให้เธ
C 
ออยู่

 
ก็
Am 
มีแค่รถพ่วงร้าย 
 
เธอคง
Em 
อายถ้าซ้อนท้ายพี่
 
ไม่ได้
F 
มีไอโฟนจอ
G 
สี 
 
เธอคงรับไม่
C 
ได้
 
จะให้มีท
F 
องเส้นใหญ่โ
G 
ตๆ 
 
ที่เอาไว้โ
Em 
ชว์โอ้อวดเพื่อ
Am 
นได้
Dm 
คงเป็นไปไม่ไ
G 
ด้เพราะว่าพี่
C 
มันจน 
 
 
C7 

 
เพราะพี่มัน
F 
จน 
 
 
G 
น้องต้องทน
Am 
พี่บ้าง
 
อย่าชวนไปเดิน
F 
ห้าง 
 
หัดเดิน
G 
บ้างหลาดนัดเปิด
C 
ท้าย
 
อย่าติด
F 
หรูคิดใช้ของแ
G 
พง 
 
สี่ประตูป้าย
Em 
แดงพี่คงหา
Am 
หม้าย
 
แหวนเพ
F 
ชรที่น้องอยาก
G 
ได้ 
 
พี่
F 
มีแต่แหวนพระ
G 
ให้
 
ใช้แทนก่อนได้หม้าย
C 
น้อง

INSTRU | F G | Em Am | F G | C C7 |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C G |

 
รักที่ใ
C 
จไม่ใช้เงิน
Em 
ตราพอเป็นไปไ
Am 
ด้หม้าย
 
รักที่บ้
F 
านพี่หาหม้าย
G 
ไร 
 
เป็นไปได้หม้า
C 
ยน้อง 
 
 
C7 
 
ถ้าแหลง
F 
กันที่ควา
G 
มดี 
 
เรื่อง
Em 
นี้ไม่บัดสีใครแน่
Am 
นอน
 
ลองแ
F 
ลตะน้องบัง
G 
อร 
 
แล้วค่อยตัด
C 
สินใจ

 
ก็
Am 
มีแค่รถพ่วงร้าย 
 
เธอคง
Em 
อายถ้าซ้อนท้ายพี่
 
ไม่ได้
F 
มีไอโฟนจอ
G 
สี 
 
เธอคงรับไม่
C 
ได้
 
จะให้มีท
F 
องเส้นใหญ่โ
G 
ตๆ 
 
ที่เอาไว้โ
Em 
ชว์โอ้อวดเพื่อ
Am 
นได้
Dm 
คงเป็นไปไม่ไ
G 
ด้เพราะว่าพี่
C 
มันจน 
 
 
C7 

 
เพราะพี่มัน
F 
จน 
 
 
G 
น้องต้องทน
Am 
พี่บ้าง
 
อย่าชวนไปเดิน
F 
ห้าง 
 
หัดเดิน
G 
บ้างหลาดนัดเปิด
C 
ท้าย
 
อย่าติด
F 
หรูคิดใช้ของแ
G 
พง 
 
สี่ประตูป้าย
Em 
แดงพี่คงหา
Am 
หม้าย
 
แหวนเพ
F 
ชรที่น้องอยาก
G 
ได้ 
 
พี่
F 
มีแต่แหวนพระ
G 
ให้
 
ใช้แทนก่อนได้หม้าย
C 
น้อง

 
แหวนเพ
F 
ชรที่น้องอยาก
G 
ได้ 
 
พี่
F 
มีแต่แหวนพระ
G 
ให้
 
ใช้แทนก่อนได้หม้าย
C 
น้อง

OUTRO | F G | F G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites