วันต่อวัน – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | Dm | Gm C7 | ( 4 Times )

 
เช้
Dm 
าวันใหม่  
Gm 
ตื่นนอน
C7 
คล้ายๆ 
 
กัน
Dm 
Gm 
 เดินทาง
C7 
ดั่งทุกวัน
Dm 
 เพื่อออกฝ่าฟัน
Gm 
 
ปัญหา
C7 
ความเป็นอยู่
Dm 
 
Gm 
 
C7 

 
หวั
Dm 
งแค่เพียง  
Gm 
ผ่านวัน
C7 
ได้พ้นวัน
Dm 
Gm 
 มีชีวิ
C7 
ตถึงวัน
Dm 
 รุ่งเช้าตื่นนอน
Gm 
 
เหมือนกัน
C7 
อย่างวานซืน
Dm 
 
Gm 
 
C7 

INSTRU | Dm | Gm C7 | ( 4 Times )

 
* ชีวิ
Dm 
ตหนึ่ง 
 
พ้นวัน
Gm 
คืนหนึ่ง
C7 
 ก็พอใจ
Dm 
 
Gm 
 
C7 
 
คิด
Dm 
ปีนป่ายตามฝัน
Gm 
 สุดทาง
C7 
ได้แค่นี้
Dm 
 
Gm 
 
เท่านี้ก็
C7 
เพียงพอ
Dm 
   
Gm 
ได้ฝัน
C7 
ไปวันๆ
Dm 
Gm 
หนึ่งคืน
C7 
ถึงอีกวัน
Dm 
Gm 
มีชีวิ
C7 
ตได้เจอ
Dm 
คนรักคนเก่า
Gm 
ได้เดิน
C7 
บนถนน
Dm 
สายเก่า
Gm 
ขึ้นรถเ
C7 
มล์คันเก่า
Dm 
Gm 
ได้เจอ
C7 
เพื่อนเก่าๆ
Dm 
Gm 
นั่งคุย
C7 
เรื่องเก่าๆ
Dm 

INSTRU | Dm | Gm C7 | ( 4 Times )

( * )

INSTRU | Dm | Gm C7 | ( Fade out )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites