คอร์ดเพลง FAKE ดีออก
ศิลปิน QEETHA
คอร์ดทั้งหมด Bb F Gm Eb Dm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

 
I’m think about your  
Bb 
pretend 
 
 
F 
 
อยากจะบอกว่า
Gm 
เธอคือคนที่ไ
Eb 
ม่จริงใจ
 
และฉันก็
Bb 
คิดเป็น.. 
 
 
F 
 
ไม่ต้องบอกให้
Gm 
ฉันนั้นทำอะไ
Eb 
รกับใคร

 
กับสิ่งที่เธ
Bb 
อเป็น..ต
F 
ลอดมา
Gm 
เธอนั้นทำเห็นจน
Eb 
มันเต็มตา
 
ในสิ่ง
Bb 
หัวใจ..มันบ
F 
อกฉัน.. 
 
 
Gm 
เธอไม่จริงใจ
 
ไม่อยากจะ  
Eb 
Make friend ด้วยเลย

Gm 
ฉันนั้นได้แ
F 
ต่คิด 
 
สิ่งที่เ
Eb 
ธอทำมันคงจะผิด
 
และ
Gm 
ฉันเอง..ก็
Bb 
คงต้อง
Eb 
บอก..

 
อย่ามา
Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ฉันดูเธอ
Gm 
ออก
 
อย่า
Eb 
คิดว่าฉันจะ
Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ฉันไม่เอา
Gm 
หลอก
 
สุด
Eb 
ท้ายแล้วดูเธอ
Bb 
ตอแหล 
 
F 
ม่มีใคร
Gm 
บอก
 
รู้
Eb 
ไว้เธอควรจะ
Bb 
พอแล้ว 
 
 
F 
คิดดีๆ
Gm 
นะ
 
มัน  
Eb 
Fake 
 
ดีออก

 
วันที่เธอเดินจา
Bb 
กไป 
 
 
F 
 
ฉันก็คิดว่า
Gm 
ฉันนั้นจบกับเธ
Eb 
อสักที
 
แต่สิ่งที่
Bb 
ฉันเห็น  
F 
 
เธอก็บอกเพื่อน
Gm 
ฉัน 
 
ว่าฉันเป็น
Eb 
คนไม่ดี

 
มันอาจจะมี
Bb 
วิธีบอ
F 
กเธอ
Gm 
เธอไม่เข้าใจ 
 
และไ
Eb 
ม่รู้สึกอะไร
Bb 
วิธีขอ
F 
งฉัน
Gm 
คงต้องบอกเธอ 
 
ว่า
Eb 
ฉันนั้นคิดยังไง

Gm 
ฉันนั้นได้แ
F 
ต่คิด 
 
สิ่งที่เ
Eb 
ธอทำมันคงจะผิด
 
และ
Gm 
ฉันเอง..ก็
Bb 
คงต้อง
Eb 
บอก..

 
อย่ามา
Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ฉันดูเธอ
Gm 
ออก
 
อย่า
Eb 
คิดว่าฉันจะ
Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ฉันไม่เอา
Gm 
หลอก
 
สุด
Eb 
ท้ายแล้วดูเธอ
Bb 
ตอแหล 
 
F 
ม่มีใคร
Gm 
บอก
 
รู้
Eb 
ไว้เธอควรจะ
Bb 
พอแล้ว 
 
 
F 
คิดดีๆ
Gm 
นะ
 
มัน  
Eb 
Fake 
 
ดีออก

Bb 
  มัน 
 
 
F 
Fake 
 
ดีออก
Gm 
  มัน 
 
 
Eb 
Fake 
 
ดีออก
Bb 
  มัน 
 
 
F 
Fake 
 
ดีออก
Gm 
  มัน 
 
 
Eb 
Fake 
 
ดีออก

INSTRU | Bb F | Gm Eb |
INSTRU | Bb F | Gm Eb |
INSTRU | Bb F | Gm Eb |
INSTRU | Bb F | Gm Eb |

Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ฉันดูเธอ
Dm 
ออก
 
อย่า
Eb 
คิดว่าฉันจะ
Bb 
ตอแหล
F 
ฉันไม่เอา
Dm 
หรอก..
Eb 

 
สุดท้ายแล้วดูเธอ
Bb 
ตอแหล 
 
 
F 
ไม่มีใคร
Dm 
บอก
 
รู้
Eb 
ไว้เธอควรจะพ
Bb 
อแล้ว 
 
 
F 
คิดดีๆ
Dm 
นะ
 
มัน  
Eb 
Fake 
 
ดีออก

Bb 
  มัน 
 
 
F 
Fake 
 
ดีออก
Dm 
  มัน 
 
 
Eb 
Fake 
 
ดีออก
Bb 
  มัน 
 
 
F 
Fake 
 
ดีออก
Dm 
  มัน 
 
 
Eb 
Fake 
 
ดีออก

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites