คอร์ดเพลง ขอบคุณนะที่รักฉัน
ศิลปิน น้องแนน หนุ่มอ้อยโชว์
คอร์ดทั้งหมด C Em Am F G Dm
คีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | Dm | G | C | C |

 
เส้น
C 
ทางที่เราเลือกเดิน 
 
ชี
Em 
วิตที่เราเลือกเอง
 
อาจมีเค
F 
ว้งคว้างบ้
G 
างในบาง
C 
ที
 
อาจจะ
Dm 
มีทุกข์ใ
G 
จ 
 
อาจจะไ
Em 
ม่สม
Am 
หวัง
 
แต่ยัง
F 
มีคนอยู่ข้างหลังให้กำลัง
G 
ใจ

 
ใน
C 
วันที่ฉันท้อ 
 
เธอไม่
Em 
เคยจะเปลี่ยนไป
 
เธอยัง
F 
คงอยู่เคียงข้างก
G 
ายไม่เปลี่ย
C 
นแปลง
 
ไม่
Dm 
เคยโดดเดี่ยวเดีย
G 
วดาย
 
เธอทำ
Em 
ให้จิตใจฉันแ
Am 
ข็งแกร่ง
 
ขอบ
Dm 
คุณ 
 
ที่
G 
รักและเอ็น
C 
ดูฉัน

Em 
ขอบคุณเธอที่
Am 
รักกัน 
 
 
Em 
ขอบคุณเธอที่
Am 
ให้ใจ
Dm 
เธอนั้นคือความห
G 
มายของชี
C 
วิตฉัน
Em 
กี่ปัญหาที่ไ
Am 
ด้เจอ 
 
 
Em 
เธอไม่เคยเปลี่ย
Am 
นไป
 
ขอบ
Dm 
คุณจริงๆจาก
G 
หัวใจดว
C 
งนี้

 
ขอบคุณ
F 
นะที่เธอรัก
G 
ฉัน
 
ขอบคุณ
Em 
นะที่เธอไม่เคยเปลี่ย
Am 
นไป
 
ขอบคุณ
Dm 
เธอที่มอบ
G 
หัวใจ 
 
ให้
C 
ฉัน
 
ขอบคุณเ
F 
ธอที่อยู่เคียงข้างก
G 
าย
 
ในวัน
Em 
ร้ายๆเธอยังอยู่
Am 
กับฉัน
 
ร่วม
Dm 
ทุกข์ร่วมสุขไปด้ว
G 
ยกัน
 
จะกี่ปัญ
F 
หา 
 
เราจะเ
G 
คียงข้างกันตลอ
C 
ดไป

INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

Em 
ขอบคุณเธอที่
Am 
รักกัน 
 
 
Em 
ขอบคุณเธอที่
Am 
ให้ใจ
Dm 
เธอนั้นคือความห
G 
มายของชี
C 
วิตฉัน
Em 
กี่ปัญหาที่ไ
Am 
ด้เจอ 
 
 
Em 
เธอไม่เคยเปลี่ย
Am 
นไป
 
ขอบ
Dm 
คุณจริงๆจาก
G 
หัวใจดว
C 
งนี้

 
ขอบคุณ
F 
นะที่เธอรัก
G 
ฉัน
 
ขอบคุณ
Em 
นะที่เธอไม่เคยเปลี่ย
Am 
นไป
 
ขอบคุณ
Dm 
เธอที่มอบ
G 
หัวใจ 
 
ให้
C 
ฉัน
 
ขอบคุณเ
F 
ธอที่อยู่เคียงข้างก
G 
าย
 
ในวัน
Em 
ร้ายๆเธอยังอยู่
Am 
กับฉัน
 
ร่วม
Dm 
ทุกข์ร่วมสุขไปด้ว
G 
ยกัน
 
จะกี่ปัญ
F 
หา 
 
เราจะเ
G 
คียงข้างกันตลอ
C 
ดไป

 
ขอบคุณ
F 
นะที่เธอรัก
G 
ฉัน
 
ขอบคุณ
Em 
นะที่เธอไม่เคยเปลี่ย
Am 
นไป
 
ขอบคุณ
Dm 
เธอที่มอบ
G 
หัวใจ 
 
ให้
C 
ฉัน
 
ขอบคุณเ
F 
ธอที่อยู่เคียงข้างก
G 
าย
 
ในวัน
Em 
ร้ายๆเธอยังอยู่
Am 
กับฉัน
 
ร่วม
Dm 
ทุกข์ร่วมสุขไปด้ว
G 
ยกัน
 
จะกี่ปัญ
F 
หา 
 
เราจะเ
G 
คียงข้างกัน..ตลอ
C 
ดไป..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites