คอร์ดเพลง มีแค่รถเครื่องร้าย
ศิลปิน วงมิกซ์
คอร์ดทั้งหมด D Bm G A
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | Bm | G | A | D | A |

D 
รถเครื่องพี่มันร้าย 
 
น้องนั่งได้
Bm 
หม้ายล่ะน้อง
 
ไม่
G 
มีประกันรับรอง 
 
ไม่ใช่ข
A 
องที่สุขสบาย
D 
ถ้าน้องไม่รังเกียจ 
 
ลองมานั่ง
Bm 
เบียด ข้างๆ ก็ได้
G 
ถึงมันจะเป็นรถร้าย 
 
แต่ก็ทุกพาไ
A 
ปด้วยใจรักจริง

G 
ไม่สวยไม่หรู 
 
 
A 
ไม่ดูสบาย
D 
เรียบๆ ง่ายๆ  
Bm 
สไตล์บ้านๆ
 
น้องส
G 
าวคนงาม 
 
จะรับได้ห
A 
ม้าย

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
พี่มีแต่รถเครื่อง
Bm 
ร้าย
 
ถึงมันไม่สวยมันไม่
G 
หรู 
 
ที่ดูไม่สุขส
A 
บาย
 
ไม่มี P
D 
CX หรือ ดูคาติให้ซ้อน
Bm 
ท้าย
 
น้องจะนั่งได้ห
G 
ม้าย 
 
แค่รถซื้อแกงร้
A 
ายๆ

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
ถ้าไม่สบายเหมือนคนอื่น
Bm 
เขา
 
ทนตากแดดตากฝนกับเ
G 
รา 
 
น้องสาวจะทนได้ห
A 
ม้าย
 
รักของ
D 
พี่ 
 
ถึงแม้จะดูแล้วมันจะ
Bm 
ร้าย
 
แต่ว่าใจที่ใ
G 
ห้ไปน้องเชื่อใจ
A 
ได้ 
 
ไม่เลวร้ายแน่น
D 
อน 
 
 
A 

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G | A | A |

G 
ไม่สวยไม่หรู 
 
 
A 
ไม่ดูสบาย
D 
เรียบๆ ง่ายๆ  
Bm 
สไตล์บ้านๆ
 
น้องส
G 
าวคนงาม 
 
จะรับได้ห
A 
ม้าย

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
พี่มีแต่รถเครื่อง
Bm 
ร้าย
 
ถึงมันไม่สวยมันไม่
G 
หรู 
 
ที่ดูไม่สุขส
A 
บาย
 
ไม่มี P
D 
CX หรือ ดูคาติให้ซ้อน
Bm 
ท้าย
 
น้องจะนั่งได้ห
G 
ม้าย 
 
แค่รถซื้อแกงร้
A 
ายๆ

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
ถ้าไม่สบายเหมือนคนอื่น
Bm 
เขา
 
ทนตากแดดตากฝนกับเ
G 
รา 
 
น้องสาวจะทนได้ห
A 
ม้าย
 
รักของ
D 
พี่ 
 
ถึงแม้จะดูแล้วมันจะ
Bm 
ร้าย
 
แต่ว่าใจที่ใ
G 
ห้ไปน้องเชื่อใจ
A 
ได้ 
 
ไม่เลวร้ายแน่น
D 
อน 
 
 
A 

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
พี่มีแต่รถเครื่อง
Bm 
ร้าย
 
ถึงมันไม่สวยมันไม่
G 
หรู 
 
ที่ดูไม่สุขส
A 
บาย
 
ไม่มี P
D 
CX หรือ ดูคาติให้ซ้อน
Bm 
ท้าย
 
น้องจะนั่งได้ห
G 
ม้าย 
 
แค่รถซื้อแกงร้
A 
ายๆ

 
รับได้ห
D 
ม้าย 
 
ถ้าไม่สบายเหมือนคนอื่น
Bm 
เขา
 
ทนตากแดดตากฝนกับเ
G 
รา 
 
น้องสาวจะทนได้ห
A 
ม้าย
 
รักของ
D 
พี่ 
 
ถึงแม้จะดูแล้วมันจะ
Bm 
ร้าย
 
แต่ว่าใจที่ใ
G 
ห้ไปน้องเชื่อใจ
A 
ได้ 
 
ไม่เลวร้ายแน่น
D 
อน 
 
 
A 

OUTRO | D | Bm | G | A | D | A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites