คอร์ดเพลง กอดเขาอุ่นบ่
ศิลปิน สายใย เพชรบ้านแพง
คอร์ดทั้งหมด F#m E C#m D Bm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m E | C#m F#m | D E | C#m | F#m |

 
กอดเขา.
F#m 
.  กอดเขาอุ่นบ่อ้าย
 
สมพาขวัญที่น้องพัง
E 
ให้ 
 
สมหน่วยไ
D 
ข่ฮ้างเน่าอ
A 
ยู่บ่
 
หลอยแชตถาม
E 
ข่าว 
 
ย่านผู้บ่าว
F#m 
เก่าน้องน้ำตา
Bm 
คลอ
 
ย่าน
E 
ไปแล้วอ้ายนั้น
A 
พ้อ 
 
ฮักแค้นคา
Bm 
คอ คือน้องตอนนี้  
D 
 
E 

 
เพิ่นดี.
F#m 
.  เพิ่นดีนำบ่อ้าย
 
คั่นดีน้องกะส่ว
Bm 
งใจ 
 
ย่านเขาตั๋ว
E 
อ้ายไปเจ็บอี
A 
หลี
 
ก่อนลบแชต
E 
ออก 
 
น้องมีหยัง
C#m 
บอกจากใจ
F#m 
ดวงนี้
 
ถึงเฮาเลิกกันนา
Bm 
นปี 
 
ผู้สาวเก่าคน
E 
นี้ยังคิดนำอ้าย
D 
วังๆ
C#m 
 
F#m 

 
ฮอยบายห
D 
น่ำๆ 
 
ฮอยคำหว่าง
E 
คีง 
 
ฮอยอิงหว่า
F#m 
งใด๋
 
ยังคิดฮอดอยู่เด้
D 
อ้าย 
 
แนวใด๋กะ
E 
ดาย 
 
บ่ลืม
A 
จักอย่าง
 
แม่นขาดฮ่ว
C#m 
มคู่ 
 
ผลาบ่
E 
ยู้ให้เดินร่วม
F#m 
ทาง
 
กะบ่ไปคิดไป
Bm 
ขวาง 
 
ทางอ้ายกับเ
E 
ขาให้อุกอั่ง
C#m 
เอ้าใจ 
 
 
E 

 
กอดเขา.
F#m 
.  กอดเขาอุ่นบ่อ้าย
 
บ่แม่นว่าน้องเว้
Bm 
าใส่ 
 
แต่ถามจาก
E 
ใจคนยั
A 
งฮักอ้าย
 
เว้านำท่อ
E 
นี้ 
 
พอให้มื้อ
C#m 
อื่นได้ตื่น
F#m 
หายใจ
 
ผู้สาวเก่าเว้าหลาย
Bm 
บ่ได้
 
หลอยส่องเฟซ
E 
อ้าย 
 
กะอย่า
F#m 
ว่ากันเด้อ

INSTRU | D E | F#m | D E | A |
INSTRU | C#m E | F#m | Bm C#m | F#m |

 
ฮอยบายห
D 
น่ำๆ 
 
ฮอยคำหว่าง
E 
คีง 
 
ฮอยอิงหว่า
F#m 
งใด๋
 
ยังคิดฮอดอยู่เด้
D 
อ้าย 
 
แนวใด๋กะ
E 
ดาย 
 
บ่ลืม
A 
จักอย่าง
 
แม่นขาดฮ่ว
C#m 
มคู่ 
 
ผลาบ่
E 
ยู้ให้เดินร่วม
F#m 
ทาง
 
กะบ่ไปคิดไป
Bm 
ขวาง 
 
ทางอ้ายกับเ
E 
ขาให้อุกอั่ง
C#m 
เอ้าใจ 
 
 
E 

 
กอดเขา.
F#m 
.  กอดเขาอุ่นบ่อ้าย
 
บ่แม่นว่าน้องเว้
Bm 
าใส่ 
 
แต่ถามจาก
E 
ใจคนยั
A 
งฮักอ้าย
 
เว้านำท่อ
E 
นี้ 
 
พอให้มื้อ
C#m 
อื่นได้ตื่น
F#m 
หายใจ
 
ผู้สาวเก่าเว้าหลาย
Bm 
บ่ได้
 
หลอยส่องเฟซ
E 
อ้าย 
 
กะอย่าว่ากันเด้อ..
F#m 

OUTRO | D E | F#m | D E | F#m |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites