INTRO | G | Gmaj7 | Em | D |

 
สบายดีห
G 
ม้าย 
 
ปลาย
Bm 
สายเสียงแม่พ่อ
 
น้ำตาค
C 
ลอ 
 
บอก
D 
พ่อว่าหม้ายต้อ
G 
งห่วง
 
นุ้ยยังสู้ไ
Bm 
หว 
 
วาง
Em 
สายน้ำตาร่วง
 
ไม่อยากให้
Am 
ห่วง 
 
ยิ้มให้แต่ใจอ่อ
D 
นแอ

 
เพราะคำว่า
G 
จน 
 
ต้องดิ้น
Bm 
รนเพื่อคนข้างหลัง
 
คอลหาทุกค
C 
รั้ง 
 
น้ำ
D 
ตาก็พังทุก
G 
ที
 
มันเหนื่อยมัน
Bm 
ท้อ 
 
บอก
Em 
พ่อสบายดี
 
รอนุ้ยคน
Am 
นี้จะหอบฝันหลบบ้านไ
D 
ปหา

Em 
เหนื่อยแต่ไม่ท้อ 
 
คน
Bm 
รออยู่บ้านเรา
 
แลห
C 
วันและดวงด
D 
าวยังทำห
G 
น้าที่ 
 
 
G7 
 
ตอใ
Em 
ดใจอ่อนแอ 
 
ไม่เคยยอม
Bm 
แพ้สักนาที
 
เพราะรู้
C 
ดี 
 
ว่าวันนี้ทำเพื่อใ
D 
คร

 
สู้เพื่อคนที่
G 
รัก 
 
หนักเท่าไหร่ต้อ
Bm 
งทน
 
ไม่อาจฝืนชะตา
C 
จน 
 
เดิน
D 
บนเส้นทางขวา
G 
กหนาม
Em 
ฝ่าพายุลำพัง 
 
เชื่อสัก
Bm 
วันต้องมีหนทาง
 
ปลายสายทาง
Am 
บ้าน 
 
ไม่ต้องห่
D 
วงลูกสบา
G 
ยดี

INSTRU | C D | Bm Em | C | D | D |

Em 
เหนื่อยแต่ไม่ท้อ 
 
คน
Bm 
รออยู่บ้านเรา
 
แลห
C 
วันและดวงด
D 
าวยังทำห
G 
น้าที่ 
 
 
G7 
 
ตอใ
Em 
ดใจอ่อนแอ 
 
ไม่เคยยอม
Bm 
แพ้สักนาที
 
เพราะรู้
C 
ดี 
 
ว่าวันนี้ทำเพื่อใ
D 
คร 
 
โฮ..

 
สู้เพื่อคนที่
G 
รัก 
 
หนักเท่าไหร่ต้อ
Bm 
งทน
 
ไม่อาจฝืนชะตา
C 
จน 
 
เดิน
D 
บนเส้นทางขวา
G 
กหนาม
Em 
ฝ่าพายุลำพัง 
 
เชื่อสัก
Bm 
วันต้องมีหนทาง
 
ปลายสายทาง
Am 
บ้าน 
 
ไม่ต้องห่
D 
วงลูกสบา
G 
ยดี

 
สู้เพื่อคนที่
G 
รัก 
 
หนักเท่าไหร่ต้อ
Bm 
งทน
 
ไม่อาจฝืนชะตา
C 
จน 
 
เดิน
D 
บนเส้นทางขวา
G 
กหนาม
Em 
ฝ่าพายุลำพัง 
 
เชื่อสัก
Bm 
วันต้องมีหนทาง
 
ปลายสายทาง
Am 
บ้าน 
 
ไม่ต้องห่
D 
วงลูกสบา
G 
ยดี

 
ถึงน้ำตาไ
C 
หล 
 
ไม่เป็นไ
D 
ร 
 
นุ้ยสบา
G 
ยดี..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites