INTRO | D | G | D | A |

 
มีพบมันก็ต้องมี
D 
จาก 
 
แต่ฉันก็ไม่อยากให้
G 
วันนั้น
 
มาถึง
A 
วันที่เราสอง
D 
คนต้องเลิกกัน
 
แต่
G 
วันนี้ฉันก็
A 
รู้ดี 
 
ว่าเ
F#7 
ธอมีฉันแค่
Bm 
คนเดียว
 
แต่
G 
พอนานไปเผื่อเธอจะ
A 
พบเจอใคร
 
ชี
G 
วิตของเธอ 
 
อาจจะ
A 
ดีกว่าที่เป็
D 
นอยู่..

F#7 
  ถามเพื่อความมั่นใจ 
 
เพื่อค
Bm 
วามรู้สึก
 
ที่มันอึดอั
Em 
ดอยู่ข้างใน 
 
อยากให้
G 
เธอบอกกับฉัน
A 
ไว้

 
สัญญาได้ไ
G 
หมว่าเธอจะไม่ทิ้ง
A 
กัน
 
ในวันที่ฉันนั้น
D 
ลำบาก 
 
เธอกล้าสาบานหรือเ
G 
ปล่า
 
ว่าเธอจะรักกับ
A 
ฉัน 
 
นั้นเป็นคนสุด
D 
ท้าย
 
ไม่
G 
ว่าอะไรจะเกิด
A 
ขึ้นมา 
 
เมื่อเ
F#7 
ธอเจอทางที่
Bm 
ดีข้างหน้า
 
เธอสัญ
G 
ญากับฉันได้ไหม 
 
สัญญากับฉันได้ไ
A 
หม
 
จะรักกับฉันไปตลอดชีวิต..
 

INSTRU | Bm | A |

 
มีพบมันก็ต้องมี
D 
จาก 
 
แต่ฉันก็ไม่อยากให้
G 
วันนั้น
 
มาถึง
A 
วันที่เราสอง
D 
คนต้องเลิกกัน
 
แต่
G 
วันนี้ฉันก็
A 
รู้ดี 
 
ว่าเ
F#7 
ธอมีฉันแค่
Bm 
คนเดียว
 
แต่
G 
พอนานไปเผื่อเธอจะ
A 
พบเจอใคร
 
ชี
G 
วิตของเธอ 
 
อาจจะ
A 
ดีกว่าที่เป็
D 
นอยู่..

 
สัญญาได้ไ
G 
หมว่าเธอจะไม่ทิ้ง
A 
กัน
 
ในวันที่ฉันนั้น
D 
ลำบาก 
 
เธอกล้าสาบานหรือเ
G 
ปล่า
 
ว่าเธอจะรักกับ
A 
ฉัน 
 
นั้นเป็นคนสุด
D 
ท้าย
 
ไม่
G 
ว่าอะไรจะเกิด
A 
ขึ้นมา 
 
เมื่อเ
F#7 
ธอเจอทางที่
Bm 
ดีข้างหน้า
 
เธอสัญ
G 
ญากับฉันได้ไหม 
 
สัญญากับฉันได้ไ
A 
หม
 
จะรักกับฉันไปตลอดชี
Bm 
วิต..

INSTRU | G | D | G | D |
INSTRU | Em F#7 | G | A |

F#7 
  ถามเพื่อความมั่นใจ 
 
เพื่อค
Bm 
วามรู้สึก
 
ที่มันอึดอั
Em 
ดอยู่ข้างใน 
 
อยากให้
G 
เธอบอกกับฉัน
A 
ไว้..

 
สัญญาได้ไ
G 
หมว่าเธอจะไม่ทิ้ง
A 
กัน
 
ในวันที่ฉันนั้น
D 
ลำบาก 
 
เธอกล้าสาบานหรือเ
G 
ปล่า
 
ว่าเธอจะรักกับ
A 
ฉัน 
 
นั้นเป็นคนสุด
D 
ท้าย
 
ไม่
G 
ว่าอะไรจะเกิด
A 
ขึ้นมา 
 
เมื่อเ
F#7 
ธอเจอทางที่
Bm 
ดีข้างหน้า
 
เธอสัญ
G 
ญากับฉันได้ไหม 
 
สัญญากับฉันได้ไ
A 
หม..

 
สัญญาได้ไ
G 
หมว่าเธอจะไม่ทิ้ง
A 
กัน
 
ในวันที่ฉันนั้น
D 
ลำบาก 
 
เธอกล้าสาบานหรือเ
G 
ปล่า
 
ว่าเธอจะรักกับ
A 
ฉัน 
 
นั้นเป็นคนสุด
D 
ท้าย
 
ไม่
G 
ว่าอะไรจะเกิด
A 
ขึ้นมา 
 
เมื่อเ
F#7 
ธอเจอทางที่
Bm 
ดีข้างหน้า
 
เธอสัญ
G 
ญากับฉันได้ไหม 
 
สัญญากับฉันได้ไ
A 
หม
 
จะรักกับฉันไปตลอดชีวิต..
 

OUTRO | Bm | A | Bm | A | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites