Sexy – Paradox


INSTRO | D Dsus2 D | Dsus4 D Dsus2 D | Em | G |
( 2 Times )

D 
ทุกสิ่ง.. 
 
ที่เป็นตัวเ
Em 
ธอ 
 
ดูงด
G 
งามไปทุกอย่างเลย
D 
ฉัน..เหม่อ 
 
เมื่อสบตา
Em 
เธอ 
 
มันละ
G 
เมอเมื่อได้เจอกัน

 
*  
D 
ดูเธอออกจะเซ็กซี่ยามที่
Em 
  เมื่อยามเธอส่
G 
ายเอวส่ายเอว
D 
เอวบางหุ่นเธอเซ็กซี่ยามที่
Em 
  แค่มองก็สั่
G 
น 
 
(แค่ยามเธอส่าย)

INSTRU | D Dsus2 D | Dsus4 D Dsus2 D | Em | G |
( 4 Times )

D 
อยาก… 
 
รู้จัก
Em 
เธอ 
 
แค่จ้อง
G 
มองแค่จ้องมองตา
D 
หาก… 
 
สัมผัส
Em 
เธอ 
 
ใจละ
G 
ลายมันละลายพลัน

( * ) ( * )


 
**  
D 
  อู้…เซ็กซี่ออกปานนั้น
Em 
  อู้…ใ
G 
จฉันมันเตลิด
D 
  อู้…เห็นเธออยู่ในฝัน
Em 
  อู้…ใ
G 
จฉันจวนระเบิด

( ** )

OUTRO | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites