ปฎิทินบ่ไ
Eb 
ด้บอก.. 
 
ว่ามื้อใด๋สิ
Cm 
ลืมเธอได้
 
บ่มีความเคลื่อนไ
Ab 
หว 
 
ซ้ำบ่ห
Bb 
นำแฮ่งฮั
Eb 
กตื่ม
 
เจ้ากะอยู่ในใ
Cm 
จคือเก่า 
 
อ้ายกะเทียวบอ
Fm 
กใจจนซึม
 
กะ
Bb 
ยังบ่ทันได้
Ab 
ลืม 
 
กะจักสิเฮ็ดจั่ง
Bb 
ใด๋..
 
จั่งสิลืมเจ้าได้สักที…
 

INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |

Cm 
  สุดสิพรรณนาได้ 
 
ในหัวใจยังตั้งต่อ..
Ab 
  หล่าพะนางเอย 
 
 
Eb 
  อ้ายยังอยากพบพ้อ
 
  จักทางน้องไปอยู่
Bb 
ใส
Cm 
  ส่วนว่าก้ำฝ่ายอ้ายยังคองถ่าเจ้ามิด
Ab 
หมี่ 
 
สั่นเด้
 
  หล่าพะนาง
Eb 
เอย
 
  เป็นอยู่พอส่ำนี้ แม่นทางน้องบ่ต่า
Bb 
วหา..

 
อยากสิ
Ab 
ลืมทุกอย่าง 
 
แต่ยัง
Bb 
จำได้ดี
 
ตายเป็น
Gm 
ผีกะย้าน 
 
แม่น
Cm 
หนีบ่ม้ม  
Bb 
 
มันยัง
Ab 
คงฮำฮอน 
 
มันยังนอนตรอมตรม
 
คิดฮอ
Bb 
ดหลาย..

 
ปฎิทินบ่ไ
Eb 
ด้บอก.. 
 
ว่ามื้อใด๋สิ
Cm 
ลืมเธอได้
 
บ่มีความเคลื่อนไ
Ab 
หว 
 
ซ้ำบ่ห
Bb 
นำแฮ่งฮั
Eb 
กตื่ม
 
เจ้ากะอยู่ในใ
Cm 
จคือเก่า 
 
อ้ายกะเทียวบอ
Fm 
กใจจนซึม
 
กะ
Bb 
ยังบ่ทันได้
Ab 
ลืม 
 
กะจักสิเฮ็ดจั่ง
Bb 
ใด๋..
 
จั่งสิลืมเจ้าได้สั
Eb 
กที…

Ab 
  พยายามสิลืมเขา 
 
 
Gm 
  พยายามสิเซาคิด
Ab 
  แต่มันติดที่เฮาบ่เค
Bb 
ยลืมเธอได้เลยสักวิน
Eb 
าที

INSTRU | Ab | Gm | Ab | Bb |
INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |

 
ปฎิทินบ่ไ
Eb 
ด้บอก.. 
 
ว่ามื้อใด๋สิ
Cm 
ลืมเธอได้
 
บ่มีความเคลื่อนไ
Ab 
หว 
 
ซ้ำบ่ห
Bb 
นำแฮ่งฮั
Eb 
กตื่ม
 
เจ้ากะอยู่ในใ
Cm 
จคือเก่า 
 
อ้ายกะเทียวบอ
Fm 
กใจจนซึม
 
กะ
Bb 
ยังบ่ทันได้
Ab 
ลืม 
 
กะจักสิเฮ็ดจั่ง
Bb 
ใด๋..
 
จั่งสิลืมเจ้าได้สั
Eb 
กที…

Cm 
  สุดสิพรรณนาได้ 
 
ในหัวใจยังตั้งต่อ..
Ab 
  หล่าพะนางเอย 
 
 
Eb 
  อ้ายยังอยากพบพ้อ
 
  จักทางน้องไปอยู่
Bb 
ใส
Cm 
  ส่วนว่าก้ำฝ่ายอ้ายยังคองถ่าเจ้ามิด
Ab 
หมี่ 
 
สั่นเด้
 
  หล่าพะนาง
Eb 
เอย
 
  เป็นอยู่พอส่ำนี้ แม่นทางน้องบ่ต่า
Bb 
วหา..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites