ก็รู้
Bbmaj7 
ตัวว่าคงตกหลุมรัก
 
ห้ามใ
Gm 
จทำไมมันยากนัก
 
เป็น
Cm 
แค่คนรู้จัก 
 
ท่องไ
F 
ว้ให้ขึ้นใจ
 
และ
Bbmaj7 
ฉันกำลังตกหลุมรัก
Ab 
ยิ้มเธอมันบาดใจนัก 
 
วัน
Cm 
นี้เพิ่งรู้จัก..
 
เส้นโ
F 
ค้งที่สวยที่สุดคือยิ้มเธอ

INSTRU | Bbmaj7 | Gm | Cm | F |
INSTRU | Bbmaj7 | Ab | Cm | F |

Bbmaj7 
รู้ไหม..
Gm 
ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเธอ
Cm 
เลย
F 
ไม่ได้ต้องการจะเป็นกว่า
Bbmaj7 
ที่เคย
 
แค่อยู่ตรงนี้แค่เพียงได้
G7 
มอง..
 
แต่ใจของฉันนั้นมันไม่
Cm 
ยอม 
 
ต้องคอยข่มหั
F 
วใจ

 
ก็รู้
Bbmaj7 
ตัวว่าคงตกหลุมรัก
 
ห้ามใ
Gm 
จทำไมมันยากนัก
 
เป็น
Cm 
แค่คนรู้จัก 
 
ท่องไ
F 
ว้ให้ขึ้นใจ
 
และ
Bbmaj7 
ฉันกำลังตกหลุมรัก
Ab 
ยิ้มเธอมันบาดใจนัก 
 
วัน
Cm 
นี้เพิ่งรู้จัก..
 
เส้นโ
F 
ค้งที่สวยที่สุดคือยิ้มเธอ

INSTRU | Bbmaj7 | Gm | Cm | F |
INSTRU | Bbmaj7 | Ab | Cm | F |

 
ก็รู้
Bbmaj7 
ตัวว่าคงตกหลุมรัก
 
ห้ามใ
Gm 
จทำไมมันยากนัก
 
เป็น
Cm 
แค่คนรู้จัก 
 
ท่องไ
F 
ว้ให้ขึ้นใจ
 
และ
Bbmaj7 
ฉันกำลังตกหลุมรัก
Ab 
ยิ้มเธอมันบาดใจนัก 
 
วัน
Cm 
นี้เพิ่งรู้จัก..
 
เส้นโ
F 
ค้งที่สวยที่สุดคือยิ้มเธอ

INSTRU | Bbmaj7 | Gm | Cm |

 
เส้นโ
F 
ค้งที่สวยที่สุดคือยิ้มเธอ..

INSTRU | Bbmaj7 | Ab | Cm |

 
เส้นโ
F 
ค้งที่สวยที่สุดคือ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites