เธอยัง
D 
รักเขาอยู่ใช่ม่าย
 
ยังคิด
F#m 
ถึงเขาอยู่ใช่ม่าย
 
อยากจะถ
G 
ามความในใจ
 
ของเ
Asus4 
ธออีกสักครั้ง 
 
 
A 

 
อยากจะถ
D 
ามตรงๆ
 
ว่าเธอรัก
F#m 
เขาหรือรัก
Bm 
ฉัน
 
อยากจ
G 
ะรู้เหมือนกัน
 
ว่าเธอ
Asus4 
นั้นจะทำอย่า
A 
งไร

 
แหลงว่า
Bm 
รักออกมาได้
 
ทั้งที่
F#m 
ใจเธอไม่จริง
 
เธอยังแ
G 
อบยังกิ
A 
นกับคน
D 
อื่น
 
บอกว่า
Bm 
รักฉันมากกว่าใคร
 
ทั้งที่
F#m 
ใจเธอไม่เหมือนเดิม
 
เธอยัง
G 
มีใครเพิ่มเติม 
 
เข้
A 
ามา

 
เธอยังรักเขาอยู่ใช่ม่
D 
าย
 
ยังคิด
F#m 
ถึงเขาอยู่ใช่
Bm 
ม่าย
 
อยากจะถามหัว
G 
ใจ 
 
ของ
A 
เธออีกสักค
D 
รั้ง
 
เธอยังแ
A 
อบมีใครต่อใ
D 
คร
 
เธอทำไ
F#m 
ด้ใง 
 
ทั้งที่เ
Bm 
ธอยังมีฉัน
 
เธอคง
G 
คิดว่าฉัน 
 
นั้นเบ
A 
ลอ
 
ไม่รู้ว่าเธอกำลังนอกใจ
 

INSTRU | Bm | A | Bm | A |
INSTRU | Bm | A | Bm | A |
INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |

 
แหลงว่า
Bm 
รักออกมาได้
 
ทั้งที่
F#m 
ใจเธอไม่จริง
 
เธอยังแ
G 
อบยังกิ
A 
นกับคน
D 
อื่น
 
บอกว่า
Bm 
รักฉันมากกว่าใคร
 
ทั้งที่
F#m 
ใจเธอไม่เหมือนเดิม
 
เธอยัง
G 
มีใครเพิ่มเติม 
 
เข้
A 
ามา

 
เธอยังรักเขาอยู่ใช่ม่
D 
าย
 
ยังคิด
F#m 
ถึงเขาอยู่ใช่
Bm 
ม่าย
 
อยากจะถามหัว
G 
ใจ 
 
ของ
A 
เธออีกสักค
D 
รั้ง
 
เธอยังแ
A 
อบมีใครต่อใ
D 
คร
 
เธอทำไ
F#m 
ด้ใง 
 
ทั้งที่เ
Bm 
ธอยังมีฉัน
 
เธอคง
G 
คิดว่าฉัน 
 
นั้นเบ
A 
ลอ

 
เธอยังรักเขาอยู่ใช่ม่
D 
าย
 
ยังคิด
F#m 
ถึงเขาอยู่ใช่
Bm 
ม่าย
 
อยากจะถามหัว
G 
ใจ 
 
ของ
A 
เธออีกสักค
D 
รั้ง
 
เธอยังแ
A 
อบมีใครต่อใ
D 
คร
 
เธอทำไ
F#m 
ด้ใง 
 
ทั้งที่เ
Bm 
ธอยังมีฉัน
 
เธอคง
G 
คิดว่าฉัน 
 
นั้นเบ
A 
ลอ
 
ไม่รู้ว่าเธอกำลังนอก
D 
ใจ 
 
 
F#m 
 
Bm 

 
เธอคง
G 
คิดว่าฉัน 
 
นั้นเบ
A 
ลอ
 
ไม่รู้ว่าเธอกำลังมีใ
D 
คร..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites