ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
เท่าที่
Eb 
เห็นเธอยังสนุก 
 
ไม่ได้
Dm 
ทุกข์ได้ร้อนอะไร
 
ถ้าฉันจะ
Cm 
จากได้เลยใช่ไ
F 
หม

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
ต่างจาก
Eb 
ฉันถ้าเธอจะไป 
 
นี่แค่
Dm 
คิดน้ำตาก็ไหล
 
คง
Cm 
เจ็บทนอยู่ไม่ไ
F 
หว

Bb 
  พยายามไม่
Gm 
ทักไป
 
  พยายามไม่ใก
Eb 
ล้เธอ
 
  แอบห
F 
วังว่าเธอจะคิดถึงฉัน

Gm 
แต่ทำไมเธอดูเหมือนไม่ใส่ใจ
Dm 
ดูสบายดี 
 
ไม่สนไม่แคร์
 
ไม่
Gm 
มีฉันดูแลก็เหมือนไม่เป็นไร
 
ห่างไ
Dm 
กลกันทุกที 
 
และใ
Eb 
น..วัน
F 
นี้

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
เท่าที่เ
Eb 
ห็นเธอยังสนุก 
 
ไม่ได้
Dm 
ทุกข์ได้ร้อนอะไร
 
ถ้าฉันจะ
Cm 
จากได้เลยใช่ไ
F 
หม

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
ต่างจาก
Eb 
ฉันถ้าเธอจะไป 
 
นี่แค่
Dm 
คิดน้ำตาก็ไหล
 
คง
Cm 
เจ็บทนอยู่ไม่ไ
F 
หว 
 
ฉันคงไม่เหมือ
Bb 
นเธอ

Bb 
  กลายเป็นฉันที่เ
Gm 
สียใจ
 
  กลายเป็นฉันที่อ่อ
Eb 
นไหว
 
  ต้องเห
F 
งา ต้องเศร้า ถ้าไม่มีเธอ

Gm 
แต่ทำไมเธอดูเหมือนไม่ใส่ใจ
Dm 
ดูสบายดี 
 
ไม่สนไม่แคร์
 
ไม่
Gm 
มีฉันดูแลก็เหมือนไม่เป็นไร
 
ห่างไ
Dm 
กลกันทุกที 
 
และใ
Eb 
น..วัน
F 
นี้

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
เท่าที่
Eb 
เห็นเธอยังสนุก 
 
ไม่ได้
Dm 
ทุกข์ได้ร้อนอะไร
 
ถ้าฉันจ
Cm 
ะจากได้เลยใช่ไ
F 
หม

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
ต่างจาก
Eb 
ฉันถ้าเธอจะไป 
 
นี่แค่
Dm 
คิดน้ำตาก็ไหล
 
คง
Cm 
เจ็บทนอยู่ไม่ไ
F 
หว 
 
ฉันคงไม่เหมือ
 
นเธอ

INSTRU | Bb Dm | Gm F | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Bb Dm | Gm F | Eb Dm | Cm F |

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
เท่าที่
Eb 
เห็นเธอยังสนุก 
 
ไม่ได้
Dm 
ทุกข์ได้ร้อนอะไร
 
ถ้าฉันจ
Cm 
ะจากได้เลยใช่ไ
F 
หม

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
ต่างจาก
Eb 
ฉันถ้าเธอจะไป 
 
นี่แค่
Dm 
คิดน้ำตาก็ไหล
 
คง
Cm 
เจ็บทนอยู่ไม่ไ
F 
หว

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
เท่าที่
Eb 
เห็นเธอยังสนุก 
 
ไม่ได้
Dm 
ทุกข์ได้ร้อนอะไร
 
ถ้าฉันจ
Cm 
ะจากได้เลยใช่ไ
F 
หม

 
ดูเธอไม่เสี
Bb 
ยใจ 
 
 
Dm 
ถ้าฉันจะจา
Gm 
กไป 
 
 
F 
 
ต่างจาก
Eb 
ฉันถ้าเธอจะไป 
 
นี่แค่
Dm 
คิดน้ำตาก็ไหล
 
คง
Cm 
เจ็บทนอยู่ไม่ไ
F 
หว 
 
ฉันคงไม่เหมือ
 
นเธอ

OUTRO | Bb Dm | Gm F | Eb Dm | Cm F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites