INTRO | C D | Bm Em | Am D | G D |

 
เรามันเ
G 
ด็กเซอร์ๆ เธอ ใครก็
Bm 
มองว่าไม่ดี
 
สุด
Am 
ท้ายเป็นคนไม่
D 
ดี 
 
ในสาย
G 
ตา
C 
ลืมเรื่องราวสองเรา 
 
มีแต่
Bm 
เงาจืดจางหายไ
Em 
 
ทิ้ง
Am 
เพียงความรัก 
 
D 
ม่มีใจรักจ
G 
ากฉันบ้าง

 
โธ่ใจหนึ่งใ
C 
จ 
 
ฉันยังอยู่เ
Bm 
มินๆ
 
รักเพราะอะ
Am 
ไร 
 
แล้วเพราะเหตุใ
D 
ดเธอไม่แ
G 
คร์
 
แล้วคำๆ ห
C 
นึ่งที่เธอให้ไว้
 
ว่ามีเ
Bm 
พียง 
 
มีเพียงและ
Em 
ฉันต่อๆ 
 
ไป
Am 
เธอยังจำได้ห
D 
ม้าย 
 
คนรักขอ
G 
งน้อง 
 
 
D 

G 
หรือมีใจ 
 
เธอปันใ
Bm 
ห้เป็นสอง
C 
หรือมีคนสำร
D 
อง 
 
ที่ผ่าน
G 
มา
C 
อดีตที่เคยช้ำ 
 
ที่กลับ
Bm 
ซ้ำ 
 
กลั
Em 
บมา
 
ทิ้งเ
Am 
พียงความรัก 
 
D 
ล่มันไปไล่ห
G 
มดทุกอย่าง

 
โธ่ใจหนึ่งใ
C 
จ 
 
ฉันยังอยู่เ
Bm 
มินๆ
 
รักเพราะอะ
Am 
ไร 
 
แล้วเพราะเหตุใ
D 
ดเธอไม่แ
G 
คร์
 
แล้วคำๆ ห
C 
นึ่งที่เธอให้ไว้
 
ว่ามีเ
Bm 
พียง 
 
มีเพียงและ
Em 
ฉันต่อๆ 
 
ไป
Am 
เธอยังจำได้ห
D 
ม้าย 
 
คนรักขอ
G 
งน้อง

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G D |

G 
หรือมีใจ 
 
เธอปันใ
Bm 
ห้เป็นสอง
C 
หรือมีคนสำร
D 
อง 
 
ที่ผ่าน
G 
มา
C 
อดีตที่เคยช้ำ 
 
เธอกลับ
Bm 
ซ้ำ 
 
กลั
Em 
บมา
 
ทิ้งเ
Am 
พียงความรัก 
 
D 
ล่มันไปไล่ห
G 
มดทุกอย่าง

 
โธ่ใจหนึ่งใ
C 
จ 
 
ฉันยังอยู่เ
Bm 
มินๆ
 
รักเพราะอะ
Am 
ไร 
 
แล้วเพราะเหตุใ
D 
ดเธอไม่แ
G 
คร์
 
แล้วคำๆ ห
C 
นึ่งที่เธอให้ไว้
 
ว่ามีเ
Bm 
พียง 
 
มีเพียงและ
Em 
ฉันต่อๆ 
 
ไป
Am 
เธอยังจำได้ห
D 
ม้าย 
 
คนรักขอ
G 
งน้อง

 
โธ่ใจหนึ่งใ
C 
จ 
 
ฉันยังอยู่เ
Bm 
มินๆ
 
รักเพราะอะ
Am 
ไร 
 
แล้วเพราะเหตุใ
D 
ดเธอไม่แ
G 
คร์
 
แล้วคำๆ ห
C 
นึ่งที่เธอให้ไว้
 
ว่ามีเ
Bm 
พียง 
 
มีเพียงและ
Em 
ฉันต่อๆ 
 
ไป
Am 
เธอยังจำได้ห
D 
ม้าย 
 
คนรักขอ
G 
งน้อง

 
แล้วคำๆ ห
C 
นึ่งที่เธอให้ไว้
 
ว่ามีเ
Bm 
พียง 
 
มีเพียงแล
Em 
ะฉันต่อๆ 
 
ไป
Am 
เธอยังจำได้ห
D 
ม้าย 
 
คนรักขอ
G 
งน้อง

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites