Tune to Eb
INTRO | D | Bm | G A | D A |

 
อาจเป็น
D 
ฟ้าลิขิตลงมา 
 
ให้เฮาต้องไ
Bm 
กล
 
อาจเป็น
G 
ลมพัดพาหัวใจให้จำจา
D 
กกัน
 
หมู่ดวงด
G 
าวเจ้าลอยลิบไกล
 
เห็นบ้างไ
F#m 
หมไผอยู่ตร
Bm 
งนั้น
 
ผู้ที่
Em 
บ่เคยฮู้สิกลับมาพ้อกันมื่
A 
อได๋

 
หากเป็น
D 
ฟ้าลิขิตลงมาให้เฮาต้องไ
Bm 
กล
 
หากเป็น
G 
ลมพัดพาหัวใจให้จำจา
D 
กกัน
 
หมู่ดวงด
G 
าวที่ลอยลิบไกล 
 
ขอได้ไ
F#m 
หมให้ไผ
Bm 
ผู้นั้น
 
เขาได้
Em 
ฟังเสียงเพลงที่แ
A 
ทนแค่ความห่ว
D 
งใย 
 
 
D7 

 
สบายดี
G 
บ่ผู้อยู่ทางนั้น
 
หัวใจหวั่นไ
F#m 
หวกับไผบ่หนอ
 
คนทาง
G 
นี้กี่ปีที่รอ 
 
บ่เคยเบิด
Bm 
หวังยังฮักเสมอ
 
ฝากฟาก
G 
ฟ้าฝากลมฝากดาว
 
เว่าความใน
F#m 
ใจส่งไปถึง
Bm 
เธอ
 
ว่าคนทา
Em 
งนี้ยังฮักเส
A 
มอบ่เคยเปลี่ยน
D 
ไป

INSTRU | G | F#m | G | Bm |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |

 
หากเป็น
D 
ฟ้าลิขิตลงมาให้เฮาต้องไ
Bm 
กล
 
หากเป็น
G 
ลมพัดพาหัวใจให้จำจา
D 
กกัน
 
หมู่ดวงด
G 
าวที่ลอยลิบไกล 
 
ขอได้ไ
F#m 
หมให้ไผ
Bm 
ผู้นั้น
 
เขาได้
Em 
ฟังเสียงเพลงที่แ
A 
ทนแค่ความห่ว
D 
งใย 
 
 
D7 

 
สบายดี
G 
บ่ผู้อยู่ทางนั้น
 
หัวใจหวั่นไ
F#m 
หวกับไผบ่หนอ
 
คนทาง
G 
นี้กี่ปีที่รอ 
 
บ่เคยเบิด
Bm 
หวังยังฮักเสมอ
 
ฝากฟาก
G 
ฟ้าฝากลมฝากดาว
 
เว่าความใน
F#m 
ใจส่งไปถึง
Bm 
เธอ
 
ว่าคนทา
Em 
งนี้ยังฮักเส
A 
มอบ่เคยเปลี่ยน
D 
ไป

 
สบายดี
G 
บ่ผู้อยู่ทางนั้น
 
หัวใจหวั่นไ
F#m 
หวกับไผบ่หนอ
 
คนทาง
G 
นี้กี่ปีที่รอ 
 
บ่เคยเบิด
Bm 
หวังแม้ใจมลาย
 
ฝากฟาก
G 
ฟ้าฝากลมฝากดาว
 
เว่าความใน
F#m 
ใจคนใจ
Bm 
สลาย
 
จากมือ
Em 
นี่จนฮอดมื่
A 
อตายกะบ่เปลี่ย
D 
นไป

 
ห่างสุด
G 
ฟ้าห่างกันซำได๋
 
ห่างกันสุดไ
F#m 
กลยังฮอด
Bm 
เธอ
 
คนทาง
Em 
นี้ยังฮักเส
A 
มอ 
 
แม้อ้าย.
D 
..เปลี่ยนไป

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites